Predivni cvetni aranžmani za sve prilike našeg osoblja iz cvećara "Jasmin", "Narcis" i "Orhideja". Posetite nas u Svetosavskoj ulici br.2, u ul.Bratstva-Jedinstva 33a u Mužlji i Beogradskoj bb. Kontakt telefoni za poručivanje cveća i sve ostale informacije: 023/536-772, 023/600-792 i 064/811-68-98. Cvećare "Jasmin" i "Narcis" za potrošače otvorene su radnim danima i subotom od 7-20h, a "Orhideja" svakog dana od 8-15h.

KosZelPov 00002     Sezona košenja zelenih površina ove godine krenula je početkom aprila, pošto su snežne padavine bile skoro do kraja marta meseca. Kao i prethodnih godina, tako i ove, kose se površine utvrđene planom i programom održavanja. Tokom jednog kruga, radnici Službe za održavanje javno zelenih površina, pokose 1 milion m2 trave, a broj krugova košenja zavisi od lokacije koja se kosi. Prioritet u košenju ima Plava zona, stambena naselja, dečija igrališta, parkovi, kao i ulice iz programa održavanja. Sve ostale površine kose se po nalogu komunalne inspekcije. Plava zona do sada je košena 7 puta, stambena naselja po tri puta, kao i ulice, dečija igrališta i parkovi iz programa održavanja, a započet je i četvrti krug košenja. Do sada su groblja košena 3 puta i započet je četvrti krug, a izletišta Tisa i Motel koji su od ove godine u redovnom programu održavanja košeni su po 4 puta.

     Napominjemo, da za površine koje nisu u redovnom programu održavanja građani mogu da se sa zahtevom obrate komunalnoj inspekciji.

     Služba za održavanje javno zelenih površina po povoljnim cenama pruža pravnim i fizičkim licima sledeće usluge:

     Rad sa hidrauličnom korpom na orezivanju stabala, formiranje krošnji stabala, kao i seča starih i stabala sklonih padu, vađenje panjeva iveračem, grabuljanje lišća sa odnošenjem, aranžiranje poslovnih prostorija i dr.

     Sve informacije pravna i fizička lica mogu dobiti putem telefona 023/522-350 lokal 123, ili u sedištu preduzeća u ulici Beogradska 17, svakog radnog dana od 6-14 časova.

Opširnije...

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost

rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.