Cene u delatnosti iznošenja i deponovanja komunalnog otpada

Odlukom Nadzornog odbora Javno komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin br. 01-25/12-5 od 14.06.2018. godine usvojena je promena (povećanje) cene usluga „iznošenje komunalnog otpada kontejnerom od 5m3 sa deponovanjem- pravna lica“ i „iznošenje komunalnog otpada kontejnerom od 1,1m3 sa deponovanjem- pravna lica“, na sledeći način:

Red.br.

Vrsta usluge

Naziv usluge

Jedinica mere

Cena bez

PDV-a

PDV

10%

Cena sa PDV-om

1.

Iznošenje i deponovanje komunalnog otpada

Iznošenje komunalnog otpada kontejnerom od 5m3 sa deponovanjem- pravna lica

kom

4.488,18

448,82

4.937

2.

Iznošenje i deponovanje komunalnog otpada

Iznošenje komunalnog otpada kontejnerom od 1,1m3 sa deponovanjem- pravna lica

kom

1.392,73

139,27

1.532

 

Navedena odluka o promeni cena u smislu člana 28. st.2. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl.glasnik RS br.88/2011 i 104/2016) podleže obavezi dobijanja saglasnosti nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. Zaključkom 06-62-11/18-I dana 13.07.2018. godine Skupština grada Zrenjanina prihvatila je Izmene i dopune programa poslovanja JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin za 2018. čime je data saglasnost na cene koje ovo preduzeće primenjuje, obzirom da su cenovnici sastavni deo Programa poslovanja preduzeća za 2018. godinu.

Cene se primenjuju od 01.09.2018. godine.

 

 

Cene u delatnosti iznošenja i deponovanja komunalnog otpada

     Na osnovu člana 69. stav 1. tačka 3 Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 15/16) člana 47. i  člana 107. stav 3. Statuta grada Zrenjanina ("Sl.list grada Zrenjanina" broj 26/13 - prečišćeni tekst, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17,  19/17 i 26/17), i člana 27. stav 12. Odluke o održavanju komunalne higijene i određivanje naknade za usluge iznošenja smeća ("Službeni list grada Zrenjanina", br 28/08, 14/10 i dr. odluka 37/13, 11/14, 25/14, 33/15, 21/16, 29/16, 26/17, 37/17), Gradsko veće grada Zrenjanina je na sednici održanoj dana 26.04.2018. donelo sledeće rešenje:

     Daje se saglasnost JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin na korekciju cena iznošenja i deponovanje smeća za građane, ustanove i privredu, kao i paušal za prvu, drugu i treću kategoriju na koju je saglasnost dao Nadzorni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 24.4.2018. godine pod brojem 01-25/7-3.

     Cene usluge iznošenja i deponovanja smeća za građane, ustanove i privredu, kao i paušal za prvu, drugu i treću kategoriju iskazane u din/m2 će nakon navedene korekcije iznositi:

Cene su izražene bez poreza na dodatu vrednost!

 

1. Domaćinstva - cena  
     - individualna stambena izgradnja................................ 6,07 din / m2
     - kućni saveti ............................................................. 7,20 din / m2
     - čišćenje zajedničkih prostorija ................................... 5,49 din / m2
      - naseljena mesta ...................................................... 6,52 din / m2
   
2. Privreda ..................................................................... 7,21 din / m2
   
     iznošenje komunalnog otpada iz poslovnog prostora:  
      - I kategorija .............................................................    479,98 dinara
      - II kategorija .............................................................    710,83 dinara
      - III kategorija ............................................................ 1.533,66 dinara
   
3. Ustanove - cena  ......................................................... 5,29 din / m2

 

Cene se primenjuju od 01.05.2018.. godine.