Izvod iz cenovnika u Zoohigijenskoj službi JKP “Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin

Cene su iskazane sa porezom na dodatu vrednost.


Hvatanje pasa i mačaka 1.440,00
Udomljavanje pasa (mikročipovanje i vakcinisanje pre udomljavanja) besplatno
Karantin dan, smeštaj 300,00
Predaja kafileriji (po kilogramu) 25,20
Preuzimanje u azil starog, bolesnog ili agresivnog psa na zahtev vlasnika 840,00
Posmatranje psa zbog sumnje na besnilo (po danu) 540,00
Izlazak i rad ekipe 1.440,00
Transport po kilometru 96,00


Telefon za dodatna pitanja: (od 07-15h)
 

- Zoohigijenska služba: 064/811-68-78

- Otvoreni telefon za reklamacije i informacije: 023/523-640