Održavanje javnih površina:

Služba za održavanje javnih zelenih površina radi na održavanju istih na teritoriji grada, koje su poverene JKP"Čistoća i zelenilo"Zrenjanin, a obavljaju se prema godišnjem planu i programu koji usvaja Skupština grada Zrenjanina i sadrži vrstu, obim i dinamiku radova, kao i visinu sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

Usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" pruža kako pravnim tako i fizičkim licima su sledeće:

- formiranje novih zelenih površina uz planiranje zemljišta (sejanje trave, postavljanje tepih trave sa busenom, sadnja sezonskog cveća, lišćara, četinara i šiblja, mašinsko bušenje rupa za sadnju, sadnja i orezivanje žive ograde, košenje zelenih površina)
- vađenje panjeva iveračem
- rad sa hidrauličnom korpom na orezivanju stabala
- izrada idejnih rešenja za uređivanje eksterijera i enterijera
- zaštita i negovanje zelenila i cvetnih leja
- aranžiranje poslovnih prostorija
- transport sadnog materijala
- saveti iz oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture

Za sve detaljne informacije o uslugama koje su pomenute pravna i fizička lica mogu se informisati putem telefona 522-350, ili direktno u sedište firme, ul. Beogradska broj 17.

 

Održavanje čistoće:

Savremene metode garant čistoće

U cilju povećanja ekonomičnosti, higijene i zaštite životne sredine, savremeni pristup zbrinjavanja otpadnih materija imaće sve veći značaj.
Pored organizovanog sakupljanja i deponovanja komunalnog otpada iz samog grada Zrenjaninska "Čistoća" obavlja ove poslove i u naseljenim mestima: Ečka, Lukino Selo, Klek, Stajićevo, Lazarevo, Elemir, Orlovat, Zlatica, Farkaždin, Taraš, Čenta, Tomaševac, Melenci, Lukićevo, Belo Blato, Aradac, Perlez, Botoš, Mužlja, Mihajlovo i Banatski Despotovac. Ukupan broj stanovnika u samom gradu ide preko sto hiljada, dok je u čitavoj opštini on oko stotrideset hiljada.
Broj domaćinstava, odnosno onih koji koriste usluge "Čistoće", sakupljanja i deponovanja komunalnog otpada u gradu je preko 26.164, od čega je 8.337 usmerena gradnja, a 17.827 individualna stambena izgradnja. Broj korisnika u naseljenim mestima iznosi 12.932, što zajedno sa gradom čini cifru od preko 39.096 onih o kojima brine ovo preduzeće. Broj privrednih subjekata je oko 1.851, a organizovano sakupljanje i deponovanje otpada u gradu organizovano je po sistemu lokacijski bliskih ulica, koje su podeljene u pet reona.

 

Rasadnik :

Hortikulturni rasadnik se nalazi u naselju Šumica i prostire se na površini od 3ha od kojih je 700m2 grejne površine (staklenik i plastenici).

U njemu se proizvodi visokokvalitetan, genetski selekcionisan sadni materijal za potrebe pjezažne arhitekture, pošumljavanja, utilitarnog zelenila i cvetnih zasada grada Zrenjanina.

Rasadnik se bavi proizvodnjom i prodajom ukrasnih četinara, lišćara, kalemljenih lišćara i četinara, ukrasnog šiblja, perena (višegodišnje cveće), rasadom sezonskog cveća, ruža, kala, ljiljana, proizvodnjom zemlje za cveće, sadnjom i održavanjem cvetnih leja u gradu.

Proizvodnja se odvija u stakleniku, plastenicima, toplim lejama, sejalištu, ožilištu i rastilištu.

Proizvodni proces traje po nekoliko meseci za sezonsko cveće, dok za dendrološke vrste traje i do desetak godina.

Sistemom agrotehničkih mera i specijalnih tehnika gajenja četinari, lišćari i ukrasno šiblje se "školuju" do potrebnih formi i dimenzija.

Količina koja se proizvodi je usklađenja sa programom uređenja grada i naseljenih mesta, kao i zahtevima i potrebama potrošača.

U okviru rasadnika postoje i veleprodaja i maloprodaja gde građani mogu da kupe sve što im je potrebno iz proizvodnog programa.

Rasadnik se nalazi u Zrenjaninu ul.Radnička bb, a kontakt telefon je 562-107. Radno vreme je radnim danima od 7-17 časova, a subotom od 7-14 časova.

 

CVEĆARE:

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin postoje dve prodavnice cveća koje raspolažu širokim i bogatim asortimanom rezanog, saksijskog i veštačkog cveća.

Takođe, mogu se kupiti i razni ukrasni detalji, rasadi sezonskog cveća, prirodni venci, ikebane, kao i zemlja za cveće i razna sredstva za prihranjivanje i negu cveća. U cvećari „Jasmin“ potrošači mogu kupiti i atraktivne korpe koje pored cveća sadrže vino, kafu, slatkiše i ostale detalj , a sve po želji istih. Takođe, potrošači od kuće mogu doneti korpu, vino ili dr., a stručno osoblje cvećare „Jasmin“ će im to sve lepo aranžirati sa cvećem, a u skladu sa prilikom kojoj je poklon namenjen.

Najbolji pokazatelj uspešnog poslovanja je veliki broj stalnih kupaca i komitenata koji su izuzetno zadovoljni izborom i asortimanom u prodavnicama cveća, kao i uslugom osoblja u njima.

Prodavnica cveća "Jasmin" se nalazi u centru grada ul.Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.28 lokal br.9. Radno vreme je radnim danima i subotom od 07-20h, a kontakt telefon je 536-772.

Prodavnica cveća "Orhideja" se nalazi na Centralnom groblju. Radno vreme prodavnice je svakog dana od 08-15h.


Zimska služba :

Zimska služba JKP "Čistoća i Zelenilo" radi u periodu od 15 novembra do 15 marta.

Programom rada zimske službe obuhvaćeno je čišćenje i uklanjanje snega i leda sa javnih površina ,posipanje javnih površina odgovarajućim sredstvima(so i kameni agregat) radi sprečavanja stvaranja poledice i kliznih mesta, razgrtanje i odnošenje snega iz užeg centra grada(plava zona) kada je visina snežnog pokrivača iznad 50 cm ili smeta pešacima, biciklistima i ostalim učesnicima u saobraćaju.

Pod javnim površinama se podrazumevaju ulice, nekategorisani i magistralni putevi, biciklističke staze, parkinzi i trotoari u užem centru grada.
Prioritet održavanja u zimskoj službi imaju ulice iz I prvog stepena održavanja (uži centar) i svi mostovi iz programa održavanja, javno prometne površine uz magistralu, ostale javno prometne površine iz programa iz II stepena održavanja, kao i ulice III stepena održavanja po nalogu nadzornog organa.

Prema programu rada, za održavanje grada u zimskom periodu angažuje se veći broj radnika (50), a od mehanizacije koriste se: kamioni „Zastava“, kiperi, posipači soli , traktori IMT 560, mali traktori „Toma Vinković“, traktori „Antonio Karraro“, skip, Bob-Cat i top za sneg. Po gradu je lociran i određen broj spremnika za so u koje može da se odloži 1000 kg soli, a isti omogaćavaju efikasniji rad zimske službe.
Zimska služba interveniše kada debljina snežnog pokrivača dostigne 5 cm i više, kada se pristupa ručnom i mašinskom uklanjanju snega sa planiranih površina predviđenih programom.

 

Pogrebna služba :

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin radi Pogrebna služba.

Sedište Pogrebne službe nalazi se u Svetosavskoj ulici br. 25 gde se rešavaju sva pravna pitanja vezana za prenos prava korišćenja grobnih mesta, a isto tako mogu se dobiti sve informacije vezane za obavljanje pogrebne delatnosti i prijavljivaje reklamacija na iste. Kontakt telefon radnim danima od 07.00 do 15.00 je 023/525-737.
Pored kancelarije nalazi se i Prodavnica pogrebne opreme gde se inače i vrši prijava smrti i zakazivanje čina sahrane, zatim kupovina novih grobnih mesta i zaključivanje Ugovora za korišćenje istih, uplata godišnje naknade za korišćenje gr. mesta i slično, a osnovna delatnost je prodaja kompletne pogrebne opreme. Na istom mestu se vrši i regulisanje prevoza pokojnika kako u zemlji tako i u inostranstvu. Radno vreme Prodavnice pogrebne opreme je radnim danima od 07,00 do 21,00, subotom od 07,00 do 20,00 časova, nedeljom od 08,00 do 16,00 časova, a kontakt telefon je 023/561-473 i 066/866-03-00 (beli telefon dostupan od 0-24 časa), a nakon radnog vremena broj telefona za kontakt je 023-522-350.

U slučaju smrti člana porodice, porodica preminulog u svako doba može ostvariti pravu i pouzdanu pomoć u Pogrebnoj službi.USLUGE POGREBNE SLUŽBE:

- odobravanje pokopavanja posmrtnih ostataka umrlih lica na odredenom groblju
- davanje grobnog mesta na korišćenje
- opremanje preminulih (higijenska obrada umrlih i njihovo oblačenje – na prijavljenoj adresi ili na patologiji)
- prevoz preminulih od mesta preuzimanja do groblja, kao i prevoz do drugih gradova u zemlji i inostranstvu
- čuvanje posmrtnih ostataka do sahranjivanja u zato predviđenim prostorijama
- sprovođenje ceremonije sahranjivanja, kao i druge radnje u vezi sa sahranjivanjem
ekshumacija posmrtnih ostataka
- pripremanje prostora namenjenog za sahranjivanje
- opremanje i održavanje objekata na groblju koji služe obavljanju pogrebne delatnosti (kapele, čuvarske kućice, sanitarne prostorije, javne česme i sl.)
- uređivanje i održavanje puteva i staza unutar groblja
- uređivanje i održavanje prostora izmedu grobnih mesta (ali ne i samih grobnih mesta i obeležja na njima, o čijem se održavanju staraju isključivo korisnici istih)
- održavanje zelenila, čistoće i reda na groblju
- uklanjanje snega i leda unutar groblja
- obavljanje drugih poslova koji su u vezi sa uređivanjem i održavanjem groblja
izdavanje dozvole za izvođenje kamenorezačkih radova


Prodavnica pogrebne opreme

JKP "Čistoca i zelenilo" vrši refundaciju troškova sahrane za penzionere koji svoja prava ostvaruju u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih filijala Zrenjanin i Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje Beograd filijala Zrenjanin.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REFUNDACIJU

Porodica preminulog treba da pripremi sledeća dokumenta:
dozvolu za sahranu
za penzionere zdravstvena knjižica od pokojnika i ček od isplaćene penzije
jedna umrlica (ako lice nije preminulo u gradu)
lična karta od osobe koja prijavljuje smrt