PDF icon Aneks ugovora nabavka goriva 20.03.2020.

 


  PDF icon Konkursna za nabavku veterinarskih usluga 12.03.2020.

 

  PDF icon Poziv za podnosnje ponuda za nabavku veterinarskih usluga 12.03.2020.

 


  PDF icon Konkursna za nabavku htz opreme 27.02.2020.

 

  PDF icon Poziv za podnosnje ponuda za nabavku htz opreme 27.02.2020.

 


  PDF icon Konkursna za nabavku električne energije 24.02.2020.

 

  PDF icon Poziv za podnosnje ponuda za nabavku električne energije 24.02.2020.

 


  PDF icon Konkursna za nabavku goriva 24.02.2020.

 

  PDF icon Poziv za podnosnje ponuda za nabavku goriva 24.02.2020.

 


  PDF icon Konkursna za nabavku usluge osiguranja 19.02.2020.

 

  PDF icon Poziv za podnosnje ponuda za nabavku usluge osiguranja 19.02.2020.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje 06.03.2020.

 

  PDF icon Izmena konkursne dokumentacije 12.03.2020.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje 16.03.2020.

 

  PDF icon Obaveštenje o produženju roka 16.03.2020.

 

  PDF icon Izmena konkursne dokumentacije 16.03.2020.

 


  PDF icon Konkursna za nabavku usluge uklanjanja i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja preradom u kafileriji 10.02.2020.

 

  PDF icon Poziv za podnosnje ponuda za nabavku usluge uklanjanja i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja preradom u kafileriji 10.02.2020.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora 19.02.2020.

 


  PDF icon Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka Usluga održavanja informacionog sistema i oracle baze podataka 03.02.2020.

 

  PDF icon Konkursna dokumentacija Usluga održavanja informacionog sistema i oracle baze podataka 03.02.2020.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora 21.02.2020.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija rezervni delovi 30.01.2020.

 

  PDF icon Poziv za podnosnje ponuda rezervni delovi 30.01.2020.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje 10.02.2020.

 

  PDF icon Obaveštenje o produženju roka 02.03.2020.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za uslugu angažovanja hidraulične korpe 13.12.2020.

 

  PDF icon Poziv za podnosnje ponuda za uslugu angažovanja hidraulične korpe 13.12.2020.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora 23.01.2020.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.01.2020.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija gotov beton 11.12.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnosnje ponuda Gotov beton 11.12.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora 23.12.2019.

 

  PDF icon  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.12.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za nabavku vozila 06.12.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnosnje ponuda za nabavku vozila 06.12.2019.

 

  PDF icon Izmena konkursne dokumentacije za nabavku vozila 2019 25.12.2019.

 

  PDF icon Nabavka vozila Odluka o dodeli ugovora 2 17.01.2020.

 

  PDF icon Nabavka vozila Odluka o dodeli ugovora 3 17.01.2020.

 

  PDF icon Nabavka vozila Odluka o obustavi postupka 1 17.01.2020.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 2) 31.01.2020.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru (partija 3) 31.01.2020.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku traktorske prikolice jedoosovinske 22.11.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku traktorske prikolice jednoosovinske 22.11.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora 06.12.2019.

 

  PDF icon  Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.12.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za radne masine 07.11.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za radne masine 07.11.2019.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za radne masine 04.12.2019.

 

  PDF icon Produzenje roka za podnosenje ponuda rezervnih delova za radne masine 1 04.12.2019.

 

  PDF icon Produzenje roka za podnosenje ponuda rezervnih delova za radne masine 2 06.12.2019.

 

  PDF icon Produzenje roka za podnosenje ponuda rezervnih delova za radne masine 3 16.12.2019.

 

  PDF icon Odluka o obustavi postupka 30.12.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku sanitarnog materijala 20.10.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora sanitarni materijal 12.11.2019.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki 25.10.2019.

 

  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki 06.12.2019.

 


  PDF icon Obaveštenje o zaključenom sedmom ugovoru iz okvirnog sporazuma 30.01.2020.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom šestom ugovoru iz okvirnog sporazuma 27.09.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge popravke i baždarenje tahografa 15.10.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge popravke i baždarenje tahografa 15.10.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora 25.10.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.10.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku putarske soli 09.10.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku putarske soli 09.10.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora 15.10.2019.

 

  PDF icon Odluka o zaključenju ugovora 06.11.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge popravke i baždarenje tahografa 03.10.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge popravke i baždarenje tahografa 03.10.2019.

 

  PDF icon Odluka o obustavi postupka 09.10.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usisivača za lišće 9.9.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usisivača za lišće 9.9.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usisivača za lišće 20.9.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 23.9.2019.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki 12.8.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 13.8.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 13.8.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 26.8.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku guma 7.8.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku guma 7.8.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku guma 19.8.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku ulja i maziva 30.7.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku ulja i maziva 30.7.2019.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku ulja i maziva 31.7.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku ulja i maziva 31.7.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku ulja i maziva 13.8.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku HTZ opreme 24.7.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku HTZ opreme 24.7.2019.

 

  PDF icon Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku HTZ opreme 6.8.2019.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki 21.6.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge štampanja i kovertiranja računa 12.6.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge štampanja i kovertiranja računa 12.6.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge štampanja i kovertiranja računa 19.6.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku usluge štampanja i kovertiranja računa 1.7.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku starog hleba 5.6.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku starog hleba 5.6.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku starog hleba 14.6.2019.

 

  PDF icon Obavestenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku starog hleba 27.6.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku hrane za pse i mačke u granulama 3.6.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku hrane za pse u mačke u granulama 3.6.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku hrane za pse u mačke u granulama 13.6.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku hrane za pse u mačke u granulama 24.6.2019.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki 28.5.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge lekarskog pregleda radnika 17.5.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge lekarskog pregleda radnika 17.5.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge lekarskog pregleda radnika 31.5.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku usluge lekarskog pregleda radnika 20.6.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku sredstava za zaštitu bilja i đubriva 16.5.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku sredstava za zaštitu bilja i đubriva 16.5.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku sredstava za zaštitu bilja i đubriva 29.5.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku sredstava za zaštitu bilja i đubriva 4.6.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge uklanjanja i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja preradom u kafileriji 15.5.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge uklanjanja i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja preradom u kafileriji 15.5.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge uklanjanja i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja preradom u kafileriji 24.5.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku usluge uklanjanja i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja preradom u kafileriji 5.6.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge mobilne telefonije 30.4.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge mobilne telefonije 30.4.2019.

 

  PDF icon Pitanja i odgovori 1 u vezi sa javnom nabavkom usluge mobilne telefonije 6.5.2019.

 

  PDF icon Pitanja i odgovori 2 u vezi sa javnom nabavkom usluge mobilne telefonije 6.5.2019.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge mobilne telefonije 6.5.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge mobilne telefonije 6.5.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku usluge mobilne telefonije 4.6.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku građevinskog materijala 19.4.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku građevinskog materijala 19.4.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku građevinskog materijala 6.5.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku građevinskog materijala 8.5.2019.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki 16.4.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge održavanja radnih mašina 4.4.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge održavanja radnih mašina 4.4.2019.

 

  PDF icon Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku usluge održavanja radnih mašina partija 1 održavanja radnih mašina Caterpillar (ponovljeni postupak) 16.4.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge održavanja radnih mašina partija 2 održavanja radnih mašina Bobcat (ponovljeni postupak) 16.4.2019.

 

  PDF icon Oabveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluge održavanja radnih mašina partija 2 održavanja radnih mašina Bobcat (ponovljeni postupak) 30.4.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku opreme za košenje trave 2.4.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku opreme za košenje trave 2.4.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku opreme za košenje trave 9.5.2019.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki 27.3.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku traktorskih kosačica 29.3.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku traktorskih kosačica 29.3.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku traktorskih kosačica 10.4.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku traktorskih kosačica 30.4.2019.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki 25.3.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku hrane za pse i mačke - otkošteno meso 25.3.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku hrane za pse i mačke - otkošteno meso 25.3.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku hrane za pse i mačke - otkošteno meso 4.4.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku hrane za pse i mačke - otkošteno meso 8.4.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja od autoodgovornosti 22.3.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja od autoodgovornosti 22.3.2019.

 

  PDF icon Pitanja i odgovori u vezi sa javnom nabavkom usluge obaveznog osiguranja od autoodgovornosti 11.4.2019.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja od autoodgovornosti 19.4.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja od autoodgovornosti 19.4.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja od autoodgovornosti 6.5.2019

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja od autoodgovornosti 7.5.2019

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku veterinarskih usluga 15.3.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku veterinarskih usluga 15.3.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku veterinarskih usluga 1.4.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku veterinarskih usluga 6.4.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku supstrata 12.3.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku supstrata 12.3.2019.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku supstrata 19.3.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku supstrata 19.3.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku supstrata 28.3.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku supstrata 4.4.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge održavanja radnih mašina 12.3.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge održavanja radnih mašina 12.3.2019.

 

  PDF icon Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku usluge održavanja radnih mašina partija 1 održavanje radne mašine Caterpillar 29.3.2019.

 

  PDF icon Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku usluge održavanja radnih mašina partija 2 održavanje radne mašine Bobcat 29.3.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge održavanja radnih mašina partija 3 oržavanje radne mašine Karcher 29.3.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluge održavanja radnih mašina partija 3 održavanje radne mašine Karcher 8.4.2019.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki 11.3.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije 7.3.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku električne energije 7.3.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku električne energije 18.3.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku električne energije 4.4.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge održavanja informacionog sistema i baze podataka u zatvorenom pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 13.2.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku usluge održavanja informacionog sistema i baze podataka u zatvorenom pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 13.2.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge održavanja informacionog sistema i baze podataka u zatvorenom pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 28.2.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku usluge održavanja informacionog sistema i baze podataka u zatvorenom pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 28.2.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge održavanja informacionog sistema u zatvorenom pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 30.1.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za javnu nabavku usluge održavanja informacionog sistema u zatvorenom pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 30.1.2019.

 

  PDF icon Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku usluge održavanja informacionog sistema u zatvorenom pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 12.2.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku goriva 28.1.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku goriva 28.1.2019.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje 1 u vezi sa javnom nabavkom goriva 11.2.2019.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku goriva 19.2.2019.

 

  PDF icon Odgovori na pitanja 2 u vezi sa javnom nabavkom goriva 25.2.2019.

 

  PDF icon Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku goriva 8.3.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku goriva 5.4.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku goriva 5.4.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku gotovog betona 24.1.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku gotovog betona 24.1.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku gotovog betona 4.2.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku gotovog betona 5.4.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 9.1.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 9.1.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 23.1.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 28.1.2019.

 

  PDF icon Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 9.8.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine 9.1.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine 9.1.2019.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje 1 u vezi sa javnom nabavkom rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine 18.1.2019.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje 2 u vezi sa javnom nabavkom rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine 18.1.2019.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje 3 u vezi sa javnom nabavkom rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine 18.1.2019.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine 23.1.2019.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija 2 za javnu nabavku rezervnih delova za putnička vozila, teretna vozila i radne mašine 4.2.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova III partija delovi za radne mašine 19.2.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova IV partija rezervni delovi za radne mašine za košenje trave 19.2.2019.

 

  PDF icon Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku rezervnih delova I partija rezervni delovi za teretna vozila 25.2.2019.

 

  PDF icon Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku rezervnih delova II partija rezervni delovi za putnička vozila 25.2.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku rezervnih delova III partija rezervni delovi za radne mašine 1.3.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku rezervnih delova IV partija rezervni delovi za radne mašine za košenje trave 1.3.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku rezervnih delova III partija rezervni delovi za radne mašine 1.3.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku rezervnih delova IV partija rezervni delovi za radne mašine za košenje trave 1.3.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku traktora 35-60 KS 4.1.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku traktora 35-60 KS 4.1.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku traktora 35-60 KS 6.2.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku traktora 35-60 KS 7.3.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge osiguranja 3.1.2019.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge osiguranja 3.1.2019.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje 1 u vezi sa javnom nabavkom usluge osiguranja 18.1.2019.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje 2 u vezi sa javnom nabavkom usluge osiguranja 24.1.2019.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje 3 u vezi sa javnom nabavkom usluge osiguranja 28.1.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava potrošača u vezi sa javnom nabavkom usluge osiguranja 1.2.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge osiguranja 1.2.2019.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija zbog produženja roka za javnu nabavku usluge osiguranja 1.2.2019.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge osiguranja 18.3.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluge osiguranja 20.3.2019.

 


  PDF icon Plan javnih nabavki za 2019. godinu 3.1.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku parkovskih kosačica 27.11.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku parkovskih kosačica 27.11.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku parkovskih kosačica 7.12.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku lakog električnog vozila za odnošenje smeća 26.11.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku lakog električnog vozila za odnošenje smeća 26.11.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku lakog električnog vozila za odnošenje smeća 7.12.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge sanacije komunalnog otpada angažovanjem građevinske mehanizacije na deponiji 22.11.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge sanacije komunalnog otpada angažovanjem građevinske mehanizacije na deponiji 22.11.2018.

 

  PDF icon Odgovora na pitanje u vezi sa javnom nabavkom usluge sanacije komunalnog otpada angažovanjem građevinske mehanizacije na deponiji 7.12.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu - usluga sanacije komunalnog otpada na gradskoj deponiji angažovanjem građevinske mehanizacije za održavanje deponije i infrastrukture na deponiji 17.12.2018.

 

  PDF icon Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku usluge sanacije komunalnog otpada angažovanjem građevinske mehanizacije na deponiji 24.1.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku usluge sanacije komunalnog otpada angažovanjem građevinske mehanizacije na deponiji 11.2.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom prvom ugovoru iz okvirnog sporazuma za javnu nabavku usluge sanacije komunalnog otpada angažovanjem građevinske mehanizacije na deponiji 11.2.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom drugom ugovoru iz okvirnog sporazuma za javnu nabavku usluge sanacije komunalnog otpada angažovanjem građevinske mehanizacije na deponiji 4.3.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom trećem ugovoru iz okvirnog sporazuma za javnu nabavku usluge sanacije komunalnog otpada angažovanjem građevinske mehanizacije na deponiji 10.4.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom četvrtom ugovoru iz okvirnog sporazuma za javnu nabavku usluge sanacije komunalnog otpada angažovanjem građevinske mehanizacije na deponiji 24.5.2019.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom petom ugovoru iz okvirnog sporazuma za javnu nabavku usluge sanacije komunalnog otpada angažovanjem građevinske mehanizacije na deponiji 19.8.2019.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2018. 19.11.2018.

 

  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2018. 30.10.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge osiguranja 29.10.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge osiguranja 29.10.2018.

 

  PDF icon Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku usluge osiguranja 30.11.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku usluge osiguranja 5.12.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku putarske soli 12.10.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku putarske soli 12.10.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku putarske soli 25.10.2018.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2018. 12.10.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku sanitarnog materijala 9.10.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku sanitarnog materijala 9.10.2018.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku sanitarnog materijala 17.10.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku sanitarnog materijala 17.10.2018.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje u vezi sa javnom nabavkom sanitarnog materijala 22.10.2018.

 

  PDF icon Odluka od dodeli ugovora za javnu nabavku sanitarnog materijala 2.11.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge popravke i baždarenja tahografa 13.9.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge popravke i baždarenja tahografa 13.9.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge popravke i baždarenja tahografa 27.9.2018.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki 13.9.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za traktore Toma Vinković i Prima 12.9.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za traktore Toma Vinković i Prima 12.9.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za traktore Toma Vinković i Prima 26.9.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za traktor Belarus MTZ 820 12.9.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za traktor Belarus MTZ 820 12.9.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za traktor Belarus MTZ 820 26.9.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za traktore IMT 11.9.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za traktore IMT 11.9.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za traktore IMT 24.9.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za priključnu kosilicu breviglieri green storm 150 11.9.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za priključnu kosilicu breviglieri green storm 150 11.9.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za priključnu kosilicu breviglieri green storm 150 21.9.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za radne mašine Malčer - Zanon TFX 1900 TF 3.8.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za radne mašine Malčer - Zanon TFX 1900 TF 3.8.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - gume 1.8.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - gume 1.8.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti - gume 10.8.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge osiguranja 24.7.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge osiguranja 24.7.2018.

 

  PDF icon Pitanja i odgovori u vezi sa javnom nabavkom usluge osiguranja 30.7.2018.

 

  PDF icon Pitanja i odgovori u vezi sa javnom nabavkom usluge osiguranja broj 2 3.8.2018.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge osiguranja 6.8.2018.

 

  PDF icon 2. izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluge osiguranja 9.8.2018.

 

  PDF icon Pitanja i odgovori u vezi sa javnom nabavkom usluge osiguranja broj 3 13.9.2018.

 

  PDF icon Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluge osiguranja 27.9.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge osiguranja 27.9.2018.

 

  PDF icon Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku usluge osiguranja 9.10.2018.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki 20.7.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za radne mašine Caterpillar 11.7.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za radne mašine Caterpillar 11.7.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za radne mašine Caterpillar 30.7.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za priključnu kosilicu antonio carraro 11.7.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za priključnu kosilicu antonio carraro 11.7.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za priključnu kosilicu antonio carraro 24.7.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge održavanja putničkih i lakih teretnih vozila 11.7.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge održavanja putničkih i lakih teretnih vozila 11.7.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge održavanja putničkih i lakih teretnih vozila 27.7.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge GPS praćenja vozila 10.7.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge GPS praćenja vozila 10.7.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge GPS praćenja vozila 24.7.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku ulja i maziva 10.7.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku ulja i maziva 10.7.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku ulja i maziva 30.7.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge mašinske obrade motora 27.6.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge mašinske obrade motora 27.6.2018.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje u vezi sa javnom nabavkom usluge mašinske obrade motora 29.6.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge mašinske obrade motora 6.7.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za teretno vozilo marke FAP 21.6.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za teretno vozilo marke FAP 21.6.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za teretno vozilo marke FAP 3.7.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku građevinskog materijala 21.6.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku građevinskog materijala 21.6.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku građevinskog materijala 17.7.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za teretno vozilo marke TAM 20.6.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za teretno vozilo marke TAM 20.6.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za teretno vozilo marke TAM 3.7.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za kosačice HITNER 20.6.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za kosačice HITNER 20.6.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za kosačice HITNER 5.7.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za radne mašine DULEVO 14.6.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za radne mašine DULEVO 14.6.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za radne mašine DULEVO 26.6.2018.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2018. godinu 12.6.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku HTZ opreme 8.6.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku HTZ opreme 8.6.2018.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku HTZ opreme 12.6.2018.

 

  PDF icon Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku HTZ opreme 20.5.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila marke IVECO 7.6.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila marke IVECO 7.6.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila marke IVECO 21.6.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila marke VOLVO 7.6.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu rezervnih delova za teretna vozila marke VOLVO 7.6.2018.

 

  PDF icon Odluka od dodeli ugovora za javnu rezervnih delova za teretna vozila marke VOLVO 21.6.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge kovertiranja i štampanja 5.6.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge kovertiranja i štampanja 5.6.2018.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje u vezi sa javnom nabavkom usluge kovertiranja i štampanja 11.6.2018.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge kovertiranja i štampanja 12.6.2018.

 

  PDF icon Produženje roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge kovertiranja i štampanja 12.6.2018.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje 2 u vezi sa javnom nabavkom usluge kovertiranja i štampanja 18.6.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge kovertiranja i štampanja 22.6.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku hrane za pse i mačke u granulama 4.6.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku hrane za pse i mačke u granulama 4.6.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku hrane za pse i mačke u granulama 14.6.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku traktora sa kosačicom 1.6.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku traktora sa kosačicom 1.6.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku traktora sa kosačicom 12.6.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku štampača za PC terminal 24.5.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku štampača za PC terminal 24.5.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku štampača za PC terminal 1.6.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku samohodne rotacione kosačice 17.5.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku samohodne rotacione kosačice 17.5.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku samohodne rotacione kosačice 30.5.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku kosačica sa bunkerom 17.5.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku kosačica sa bunkerom 17.5.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku kosačica sa bunkerom 1.6.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku trimera 17.5.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku trimera 17.5.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku trimera 31.5.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga uklanjanja i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja preradom u kafileriji 11.5.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga uklanjanja i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja preradom u kafileriji 11.5.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga uklanjanja i uništavanja sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja preradom u kafileriji 24.5.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku postrojenja za briketiranje 4.5.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku postrojenja za briketiranje 4.5.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku postrojenja za briketiranje 21.5.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila marke Mercedes 27.4.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila marke Mercedes 27.4.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila marke Mercedes 4.5.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila marke Mercedes 30.5.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila marke Scania 27.4.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila marke Scania 27.4.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila marke Scania 4.5.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila marke Scania 4.6.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku sredstava za zaštitu bilja i đubriva 26.4.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku sredstava za zaštitu bilja i đubriva 26.4.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku sredstava za zaštitu bilja i đubriva 18.5.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za kosačice 25.4.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za kosačice 25.4.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za kosačice 9.5.2018.

 


  PDF icon Odluka o izmeni plana javnih nabavki 24.4.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku četki za čistilicu 18.4.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku četki za čistilicu 18.4.2018.

 

  PDF icon Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku četki za čistilicu, partija I 4.5.2018.

 

  PDF icon Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku četki za čistilicu, partija II 4.5.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku postrojenja za briketiranje 13.4.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku postrojenja za briketiranje 13.4.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku postrojenja za briketiranje 23.4.2018.

 

  PDF icon Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku postrojenja za briketiranje 27.4.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge lekarskog pregleda radnika 11.4.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge lekarskog pregleda radnika 11.4.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge lekarskog pregleda radnika 4.5.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku šljunka i peska 5.4.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku šljunka i peska 5.4.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku hrane za pse i mačke od živinskih ostataka 4.4.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku hrane za pse i mačke od živinskih ostataka 4.4.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku hrane za pse i mačke od živinskih ostataka 13.4.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge ispitivanja zemljišta 22.3.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge ispitivanja zemljišta 22.3.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge ispitivanja zemljišta 4.4.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku veterinarskih usluga 20.3.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku veterinarskih usluga 20.3.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku veterinarskih usluga 29.3.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 1.3.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 1.3.2018.

 

  PDF icon Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 7.3.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 7.3.2018.

 

  PDF icon Odluka od dodeli ugovora za javnu nabavku usluge angažovanja auto korpe 13.3.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije 27.2.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku električne energije 27.2.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku električne energije 9.3.2018.

 


  PDF icon Izmene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu 23.2.2018.

 

  PDF icon Izmene i dopune plana javnih nabavki 2 za 2018. godinu 4.4.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku goriva 9.2.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku goriva 9.2.2018.

 

  PDF icon Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku goriva 14.2.2018.

 

  PDF icon Odgovor na pitanje u vezi sa javnom nabavkom goriva 1 14.2.2018.

 

  PDF icon Odgovori na pitanja u vezi sa javnom nabavkom goriva 2 26.2.2018.

 

  PDF icon Odgovori na pitanja u vezi sa javnom nabavkom goriva 3 9.3.2018.

 

  PDF icon Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku goriva 13.3.2018.

 

  PDF icon Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku goriva 21.3.2019.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za nabavku usluge održavanje softvera 31.1.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za uslugu održavanja softvera 31.1.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za uslugu održavanja softvera 12.2.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za uslugu održavanja softvera 12.2.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za trimere, testere i rajder 22.1.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za trimere, testere i rajder 22.1.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za trimere, testere i rajder 1.2.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za trimere, testere i rajder 6.2.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku angažovanje buldožera i bagera 23.1.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku angažovanje buldožera i bagera 23.1.2018.

 

  PDF icon Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku za angažovanje buldožera i bagera 26.1.2018.

 

  PDF icon Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za javnu nabavku za angažovanje buldožera i bagera 28.2.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - substrati 19.1.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - substrati 19.1.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti - substrati 31.1.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti - substrati 7.2.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - gotov beton 19.1.2018.

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - gotov beton 19.1.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti - gotov beton 6.2.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku specijalnih vozila - autosmećar, autosmećar troosovinac i autopodizač

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku specijalnih vozila - autosmećar, autosmećar troosovinac i autopodizač

 

  PDF icon Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku specijalnih vozila - autosmećar, autosmećar troosovinac i autopodizač 23.1.2018.

 

  PDF icon Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku specijalnih vozila - autosmećar, autosmećar troosovinac i autopodizač 23.1.2018.

 

  PDF icon Pitanja i odgovori 1 za javnu nabavku specijalnih vozila - autosmećar, autosmećar troosovinac i autopodizač 23.1.2018.

 

  PDF icon Pitanja i odgovori 2 za javnu nabavku specijalnih vozila - autosmećar, autosmećar troosovinac i autopodizač 23.1.2018.

 

  PDF icon Pitanja i odgovori 3 za javnu nabavku specijalnih vozila - autosmećar, autosmećar troosovinac i autopodizač 29.1.2018.

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku specijalnih vozila - autosmećar, autosmećar troosovinac i autopodizač 23.2.2018.

 

  PDF icon Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u vezi sa javnom nabavkom specijalnih vozila - autosmećar, autosmećar troosovinac i autopodizač 23.3.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - gume za kamione 18-22m3

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku guma za kamione 18-22m3

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti - gume za kamione 18-22m3

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku guma za kamione 18-22m3

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - gume za putnička, laka teretna vozila, kamione, traktore i radne mašine, oblikovana u dve partije

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku auto guma

 

  PDF icon Odluka o obustavi postupka javne nabavke partija 1., gume za kamione od 18-22 m3 na osnovu člana 109. ZJN

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora 2. partija, gume za putnička i laka teretna vozila, traktore i radne mašine

 

  PDF icon Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke partija 1., gume za kamione od 18-22 m3

 

  PDF icon Obaveštenje o podnetom zahtevu za zašitu prava - Gume 2. partija gume za putnička i laka teretna vozila, traktore i radne mašine

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora posle stručne ocene komisije - Gume 2. partija - gume za putnička i laka teretna vozila, traktore i radne mašine 29.3.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga - dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga - dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 

  PDF icon Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 

  PDF icon Izmena i dopuna 2 konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 

  PDF icon Izmena i dopuna 3 konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga - dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga - dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga - dobrovoljno zdravstveno osiguranje

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara - rotacioni posipač soli i rizle sa kontrolnom jedinicom za daljinsko upravljanje

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - rotacioni posipač soli i rizle

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti - rotacioni posipač soli i rizle

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti dobara - daska za sneg u kompletu sa prednjim liftom za mašinu Karcher MC130 i postoljem za čistilicu

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - daska za sneg

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti - daska za sneg

 


  PDF icon Izmena i dopuna plana javnih nabavki za 2017. godinu

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku autoprikolice

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku autoprikolice

 

  PDF icon Izmena plana javnih nabavki - dodata javna nabavka autoprikolice

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku autoprikolice

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku autoprikolice

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku auto guma za putnička i laka teretna vozila, kamione, radne mašine i traktore podeljena u 3 partije

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku auto guma za putnička i laka teretna vozila, kamione, radne mašine i traktore podeljeno u 3 partije

 

  PDF icon Odgovori na pitanja za javnu nabavku guma

 

  PDF icon Izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku auto guma za putnička i laka teretna vozila, kamione, radne mašine i traktore

 

  PDF icon Obaveštenje ponuđačima o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku auto guma za putnička i laka teretna vozila, kamione, radne mašine i traktore

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku guma za kamione - partija broj 2

 

  PDF icon Odluka o obustavi postupka javne nabavke guma za kamione - partija broj 1

 

  PDF icon Odluka o obustavi postupka javne nabavke guma za putnička, laka teretna vozila, traktore i radne mašine - partija broj 3

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku guma za kamione - partija broj 2

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku akumulatora i elektroinstalacija

 

  PDF icon Poziv za podnošenje podnuda za javnu nabavku akumulatora i elektroinstalacija

 

  PDF icon Odgovor na pitanje za javnu nabavku akumulatora i elektroinstalacija

 

  PDF icon Odluka od dodeli ugovora za javnu nabavku akumulatora

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku elektroinstalacija

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku akumulatora

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za javnu nabavku elektroinstalacija

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za traktore Antonio Carraro u II fazi kvalifikacionog postpuka

 

  PDF icon Poziv za podnošenje podnuda za javnu nabavku rezervnih delova za traktore Antonio Carraro

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za traktore Antonio Carraro

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku rezervnih delova za traktore Antonio Carraro

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - nabavka remenih prenosnika, ležajeva i semeringa

 

  PDF icon Poziv za podnošenje podnuda za javnu nabavku male vrednosti - nabavka remenih prenosnika, ležajeva i semeringa

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku remenih prenosnika, ležajeva i semeringa

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku remenih prenosnika, ležajeva i semeringa

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - rezervni delovi za putnička i laka teretna vozila

 

  PDF icon Poziv za podnošenje podnuda za javnu nabavku male vrednosti - rezervni delovi za putnička i laka teretna vozila

 

  PDF icon Odluka od dodeli ugovora za rezervne delove za putnička i laka teretna vozila

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za rezervne delove za putnička i laka teretna vozila

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku HTZ opreme

 

  PDF icon Poziv za podnošenje podnuda za javnu nabavku HTZ opreme

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku HTZ opreme - HTZ obuća

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku HTZ opreme - HTZ odeća

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku HTZ opreme - HTZ obuća

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku HTZ opreme - HTZ odeća

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za frezu Labin progres super special green u II fazi kvalifikacionog postupka za radne mašine

 

  PDF icon Poziv za podnošenje podnuda za javnu nabavku rezervnih delova za frezu Labin progres super special green u II fazi kvalifikacionog postupka za radne mašine

 

  PDF icon Odgovor na pitanje freza Labin

 

  PDF icon Odluka od dodeli ugovora za javnu nabavku rezervnih delova za frezu Labin progres super special green

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku rezervnih delova za frezu Labin progres super special green

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - kolska vaga (na deponiji)

 

  PDF icon Poziv za podnošenje podnuda za javnu nabavku male vrednosti - kolska vaga (na deponiji)

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti - kolska vaga (na deponiji)

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti - kolska vaga (na deponiji)

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - nabavka sanitarnog materijala

 

  PDF icon Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - nabavka sanitarnog materijala

 

  PDF icon Odgovor na pitanje - nabavka sanitarnog materijala

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za nabavku sanitarnog materijala

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge održavanja vozila marke IVECO u II fazi kvalifikacionog postupka

 

  PDF icon Poziv za podnošenje podnuda usluge održavanja vozila marke IVECO u II fazi kvalifikacionog postupka

 

  PDF icon Odluka o priznavanju kvlifikacije za usluge održavanja vozila

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za usluge održavanja vozila IVECO

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za usluge održavanja vozila IVECO

 


  PDF icon Obavestenje o priznavanju kvalifikacije za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila

 

  PDF icon Odgovor na pitanje

 

  PDF icon Odluka o priznavanju kvalifikacije (ažuriranje liste kandidata) za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila u I fazi kvalifikacionog postupka

 

  PDF icon Odluka o priznavanju kvalifikacije (ažuriranje liste kandidata) za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila do 17.7.2018. postavljeno 28.3.2018.

 


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge popravke i baždarenja tahografa u II fazi kvalifikacionog postupka za usluge održavanja vozila

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda usluge popravke i baždarenje tahografa u II fazi kvalifikacionog postupka za nabavku usluge održavanja vozila

 

  PDF icon Odluka o dodeli ugovora za usluge popravke i baždarenje tahografa u II fazi kvalifikacionog postupka

 

  PDF icon Obaveštenje o zaključenju ugovora za usluge popravke i baždarenje tahografa


  PDF icon Izmene i dopune plana javnih nabavki za 2017 godinu


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za traktor belarus mtz 820

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za traktor belarus mtz 820


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge kovertiranja i štampanja

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge kovertiranja i štampanja

 

  PDF icon Odgovor na pitanje

 

  PDF icon Odgovor na pitanje

 

  PDF icon Odgovor na pitanje

 

  PDF icon Izmena konkursne dokumentacije

 

  PDF icon Izmena konkursne dokumentacije

 

  PDF icon Produženje roka

 

  PDF icon Produženje roka

 

  PDF icon Odgovor na pitanje


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku traktorske prikolice

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku traktorske prikolice


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za radne mašine

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za radne mašine

 

  PDF icon Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije za javnu nabavku rezervnih delova za radne mašine


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge lekarskog pregleda radnika

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge lekarskog pregleda radnika


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku teretnog vozila

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku teretnog vozila


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku pogrebnog vozila

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku pogrebnog vozila


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku starog hleba

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku starog hleba


  PDF icon Konkursna dokumentacija za javnu nabavku rezervnih delova za trimere

 

  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku rezervnih delova za trimere


  PDF icon Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge angažovanja radne mašine na sanaciji komunalnog otpada

 

  PDF icon  Konkursna dokumentacija za javnu nabavku angažovanja radne mašine na sanaciji komunalnog otpada


  PDF icon  Priznaje se kvalifikacija za javnu nabavku rezervnih delova za teretna vozila u I fazi kvalifikacionog postupka


  PDF icon  Priznaje se kvalifikacija za javnu nabavku usluge održavanja vozila

 

  PDF icon  Priznanje kvalifikacija i ažuriranje liste kandidata za javnu nabavku usluge održavanja vozila

 

  PDF icon Priznanje kvalifikacija i ažuriranje liste kandidata za javnu nabavku usluge održavanja vozila do 27.9.2018. postavljeno 28.3.2018.

 


  PDF icon  Obaveštenje o Priznaju kvalifikacija za javnu nabavku usluge održavanja vozila


  PDF icon  Odluka o Priznaju kvalifikacija za rezervne delove radne mašine


  PDF icon  Odluka o Priznaju kvalifikacija za rezervne delove radne mašine