Direktori

Direktor Preduzeća

Zoran Protić, diplomirani inžinjer tehnologije

Obrazovanje: završio je Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Rođen je u Zrenjaninu 1975. godine . Radio je na poslovima diplomiranog inžinjera i direktora tehničkog sektora u JKP „Vodovod i kanalizacija“, a od 2017.godine radi na poslovima direktora JKP „ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin. Na ovim poslovima je i sada angažovan.

Tel.: 023/522-350 lokal 111

 

 Izvršni direktor

Goran Fijat, diplomirani menadžer

Obrazovanje: završio je Fakultet za poslovno industrijski menadžment u Beogradu.

Rođen je 1983.g u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu, a višu školu za trenere i menadžere u sportu u Novom Sadu. Radio je kao trener rvanja u RK Proleter iz Zrenjanina, na poslovima službenika za javne nabavke i operativnog menadžera prodaje u JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, na poslovima VD direktora Javne Ustanove „Sportski Objekti“ i VD direktora JKP „ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin. Trenutno je angažovan na poslovima izvršnog direktora u JKP „Čistoća i zelenilo“.

 

Direktor tehničkog sektora

Ivan Ivanović,  diplomirani inžinjer za razvoj mašinske struke

Obrazovanje: završio je Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Rođen je u 1970.godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu. Radio je na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, na poslovima diplomiranog inžinjera u proizvodnji u Jugoremediji, poslovođe na upravljanju otpadom u JKP „Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, zamenika šefa upravljanja otpadom u JKP „Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, pomoćnika direktora tehničkog sektora u JKP „Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, a od decembra meseca 2017.godine radi na poslovim tehničkog direktora u JKP „Čistoća i zelenilo“.

023/522-350 lokal 119

Direktor finansijsko-računovodstvenog sektora

Snežana Đorđević, diplomirani ekonomista

 

Rođena je u Zrenjaninu 1963 godine, gde je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu. Ekonomski fakultet je završila u Novom Sadu. Nakon završetka istog radila je u DP “Termos” na poslovima komercijalnog direktora. Od 1997 godine radi u JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, najpre na poslovima pomoćnika direktora finansijsko-računovodstvenog sektora a potom, od 2013 godine radi na poslovima direktora finansijsko-računovodstvenog sektora. Na ovim poslovima je i sada angažovana.

023/522-350 lokal 113

Pomoćnk direktora finansijsko-računovodstvenog sektora

Marija Nestorov, diplomirani ekonomista

Obrazovanje: Fakultet za poslovne studije “Megatrend”.

Rođena je u Zrenjaninu 1975. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu . Radila je na poslovima finansijskog administratora u DOO "Dijagonala" Zrenjanin, šefa finansijske operative u DOO "Kolpa" Zrenjanin, a od 2013 radi na poslovima pomoćnika direktora finansijsko-računovodstvenog sektora i finansijskog upravljanja i kontrole JKP „ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin.

023/522-350 lokal 113

Direktor sektora opštih i pravnih poslova

Obren Pribišić, diplomirani pravnik

Obrazovanje: završio Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a pravosudni ispit položio je 2008.godine.

Rođen je 1969.godine u Zrenjaninu. U JKP „Čistoća i zelenilo“ radio je na poslovima referenta opštih i pravnih poslova, stručnog saradnika za pravne poslove, referenta pravnih poslova, šefa kadrovske službe, direktora opšte i pravne službe, a od 2014.godine radi na poslovima direktora opšteg i pravnog sektora.

023/522-350 lokal 116

Nadzorni odbor

Dragan Gudžev, diplomirani inženjer za razvoj, predsednik

Zita Davidhazi Mijatov, diplomirani pravnik

Ivan Vojinov, diplomirani ekonomista, član nadzornog odbora preduzeća iz redova zaposlenih

Obrazovanje: Visoka stručna sprema, diplomirao na Ekonomskom fakultetu.

Rođen je 1970. godine u Zrenjaninu. U JKP "Čistoća i zelenilo" radio je na poslovima komunalnog radnika, samostalnog komercijaliste, a od 1999. godine radi na poslovima šefa službe za upravljanje otpadom.