Direktori

Direktor Preduzeća

Zoran Protić, diplomirani inžinjer tehnologije

Obrazovanje: završio je Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Rođen je u Zrenjaninu 1975. godine . Radio je na poslovima diplomiranog inžinjera i direktora tehničkog sektora u JKP „Vodovod i kanalizacija“, a od 2017.godine radi na poslovima direktora JKP „ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin. Na ovim poslovima je i sada angažovan.

Tel.: 023/522-350 lokal 111

Izvršni direktori

Goran Starčević, diplomirani inžinjer za razvoj mašinstva

Rođen je u Zrenjaninu 1979. godine gde je završio osnovnu i srednju školu. Nakon završetka studija radio je u privredi i u privatnom sektoru. Tokom rada u javnom sektoru radio je kao šef kabineta Gradonačelnika, pomoćnik direktora za tehničke i opšte poslove u ZZ ''Bratstvo i jedinstvo'' Novi Itebej, direktor JP''Radio Zrenjanin'' Zrenjanin, direktor JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata'' Zrenjanin. Rezervni je oficir Vojske Republike Srbije. Trenutno je izvršni direktor JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin.

023/522-350

Goran Fijat, diplomirani menadžer

Obrazovanje: završio je Fakultet za poslovno industrijski menadžment u Beogradu.

Rođen je 1983.g u Novom Sadu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu, a višu školu za trenere i menadžere u sportu u Novom Sadu. Radio je kao trener rvanja u RK Proleter iz Zrenjanina, na poslovima službenika za javne nabavke i operativnog menadžera prodaje u JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, na poslovima VD direktora Javne Ustanove „Sportski Objekti“ i VD direktora JKP „ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin. Trenutno je angažovan na poslovima izvršnog direktora u JKP „Čistoća i zelenilo“.

 

Direktor tehničkog sektora

Ivan Ivanović,  diplomirani inžinjer za razvoj mašinske struke

Obrazovanje: završio je Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu.

Rođen je u 1970.godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu. Radio je na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, na poslovima diplomiranog inžinjera u proizvodnji u Jugoremediji, poslovođe na upravljanju otpadom u JKP „Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, zamenika šefa upravljanja otpadom u JKP „Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, pomoćnika direktora tehničkog sektora u JKP „Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, a od decembra meseca 2017.godine radi na poslovim tehničkog direktora u JKP „Čistoća i zelenilo“.

023/522-350 lokal 119

Direktor finansijsko-računovodstvenog sektora

Snežana Đorđević, diplomirani ekonomista

 

Rođena je u Zrenjaninu 1963 godine, gde je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu. Ekonomski fakultet je završila u Novom Sadu. Nakon završetka istog radila je u DP “Termos” na poslovima komercijalnog direktora. Od 1997 godine radi u JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, najpre na poslovima pomoćnika direktora finansijsko-računovodstvenog sektora a potom, od 2013 godine radi na poslovima direktora finansijsko-računovodstvenog sektora. Na ovim poslovima je i sada angažovana.

023/522-350 lokal 113

Pomoćnk direktora finansijsko-računovodstvenog sektora

Marija Nestorov, diplomirani ekonomista

Obrazovanje: Fakultet za poslovne studije “Megatrend”.

Rođena je u Zrenjaninu 1975. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu . Radila je na poslovima finansijskog administratora u DOO "Dijagonala" Zrenjanin, šefa finansijske operative u DOO "Kolpa" Zrenjanin, a od 2013 radi na poslovima pomoćnika direktora finansijsko-računovodstvenog sektora i finansijskog upravljanja i kontrole JKP „ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin.

023/522-350 lokal 113

Direktor sektora opštih i pravnih poslova

Obren Pribišić, diplomirani pravnik

Obrazovanje: završio Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a pravosudni ispit položio je 2008.godine.

Rođen je 1969.godine u Zrenjaninu. U JKP „Čistoća i zelenilo“ radio je na poslovima referenta opštih i pravnih poslova, stručnog saradnika za pravne poslove, referenta pravnih poslova, šefa kadrovske službe, direktora opšte i pravne službe, a od 2014.godine radi na poslovima direktora opšteg i pravnog sektora.

023/522-350 lokal 116

Nadzorni odbor

Dragan Gudžev, diplomirani inženjer za razvoj, predsednik

Marko Konjikušić, doktor ekonomskih nauka, član nadzornog odbora

Ivan Vojinov, diplomirani ekonomista, član nadzornog odbora preduzeća iz redova zaposlenih

Obrazovanje: Visoka stručna sprema, diplomirao na Ekonomskom fakultetu.

Rođen je 1970. godine u Zrenjaninu. U JKP "Čistoća i zelenilo" radio je na poslovima komunalnog radnika, samostalnog komercijaliste, a od 1999. godine radi na poslovima šefa službe za upravljanje otpadom.