rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.

Prolećna akcija iznošenja kabastog otpada počela je 07.04.2016.godine i trajaće do 13. maja. Akcija se organizuje u saradnji sa svim gradskim mesnim zajednicama na teritoriji grada. Primarni cilj akcije jeste da se građani oslobode kabastog otpada u koji spada stari nameštaj, dotrajala bela tehnika, šut, da očiste zajedničke prostorije, dvorišta, podrume, tavane i dr. Sekundarni cilj akcije je da se spreči eventualno stvaranje divljih deponija kako u gradu, tako i na svim prilaznim putevima. Prolećna akcija se sprovodi tako, što će u svakoj mesnoj zajednici biti po dva dana, locirani kontejneri zapremine 5 m3 i prazniće se svakodnevno.

Opširnije...

Naše preduzeće obavlja komunalnu delatnost od opšteg interesa.  Odlukom o održavanju komunalne higijene, propisano je da održavanje komunalne higijene javnih površina i površina u opštoj upotrebi, čišćenje i pranje javnih površina, iznošenje i deponovanje kućnog komunalnog otpada, kućnog kabastog komunalnog otpada, obavlja  JKP „Čistoća i zelenilo“ koje je osnovano za obavljanje te komunalne delatnosti.

Obzirom da se prilikom iznošenja komunalnog otpada, susrećemo sa situacijama da građani iznose otpad koji ne spada u kućni otpad i da ga odlažu u neadekvatne posude, ovom prilikom želimo da još jednom skrenemo pažnju na odredbe Odluke o održavanju komunalne higijene koje regulišu ova pitanja.

Opširnije...

Prodavnica pogrebne opreme, Svetosavska ulica broj 25 radiće:

29.04. - petak………….od 08.00 do 16.00 časova (nema sahrana)

30.04. - subota…………od 08.00 do 16.00 časova (ima sahrana)

01.05. - nedelja…….......od 08.00 do 16.00 časova (nema sahrana)

02.05. - ponedeljak…….od 08.00 do 16.00 časova (ima sahrana)

03.05. - utorak…………od 08.00 do 16.00 časova (nema sahrana)

Sve informacije građani mogu dobitii na brojeve telefona:  066/866-03-00i 023/561-473 (do 16 časova).

Opširnije...

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost