rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin je preduzeće koje se prevashodno bavi uslužnim delatnostima, zbog čega nam je od izuzetne važnosti da naši korisnici budu zadovoljni uslugama koje im pružamo i zato konstantno težimo podizanju kvaliteta istih.

Da bi unapredili nivo komunalne higijene u gradu, tokom marta meseca, postavili smo 100 novih limenih kontejnera zapremine 1.1 m3, čija je vrednost 2.499.000,00 bez PDV-a. Kontejneri su postavljeni u ulici Laze Kostića, naselju 4.juli, MZ Sonja Marinković, MZ Veljko Vlahović u ul.Vojvode P.Bojovića, a radila se zamena dotrajalih kontejnera i dopuna na mestima gde su nedostajali. Novi kontejneri dopineli su podizanju nivoa komunalne higijene u gradu, lepšem izgledu kontejnerskih mesta i grada u celosti.

Radnici našeg preduzeća uredili su i šest kružnih raskrsnica i to: ulaz iz pravca Novog Sada, ulaz u Zrenjanin, kod Avale, u ul.Žarka Zrenjanina, na ulazu iz pravca Beograda i prema Kikindi.Raskrsnica smo pripremili ili rekultivirali i zasadili uglavnom četinarima, ali i otpornijim  lišćarima upravo zbog specifičnih uslova mikroklime asfalta, izduvnih gasova vozila i zimskog soljenja kolovoznih traka. Deo njih je zatravljen, a delovi ostalih su zasuti ukrasnim malčom upravo sa ciljem očuvanja mikroklime i estetskih vrednosti i opstanka biljaka.

Opširnije...

JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin na osnovu odredbe čl. 34, st.3, opštinske Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju (objavljen u Službenom listu opštine Zrenjanin br 14/05 i 1/2006, „Sl.glasnik RS“ br.23/2009-odluka US i „Sl.list grada Zrenjanina, br.3/2009, 14/2010 i 21/2016), objavljivanjem ovog oglasa poziva korisnike grobnih mesta na Temišvarskom, Katoličkom i Tomaševačkom groblju po dole navedenom spisku, njihove srodnike odnosno srodnike označenih pokojnika, kao i druga lica koja imaju saznanja o mestima prebivališta, adresi stanovanja ili bilo koja druga saznanja o istima da se jave u prostoriji Pogrebne službe koja se nalazi u Zrenjaninu, ulica Svetosavska br.25 u cilja regulisanja odnosa koji se tiču produženja roka počivanja lica koja su sahranjena u predmetnim grobnim mestima. Oglas važi 60 (šezdeset) dana. Po isteku roka od šezdeset dana, Preduzeće će na osnovu odredbe čl.34, st.1, citirane Odluke, posmrtne ostatke iz grobnih mesta kojima je istekao rok obaveznog počivanja, a kojima rok počivanja nije produžen, plaćanjem propisane naknade na ime korišćenja grobnog mesta, preneti u posebnu zajedničku grobnicu uz obavezu trajnog čuvanja podataka o licima čiji su posmrtni ostaci preneti u zajedničku grobnicu. Na ovu okolnost upozoravanju se korisnici dole navedenih grobnih mesta kojima pismene opomene za plaćanje naknade za korišćenje grobnih mesta nisu mogle biti uručene iz razloga što na prijavljenim adresama nisu pronađeni.

Spiskovi sa grobalja u gradu:

Opširnije...

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost