Kante za odlaganje smeća

kanteObzirom da naše Preduzeće, pruža  uslugu iznošenja smeća, susrećemo sa situacijama da građani iznose otpad koji ne spada u kućno smeće i odlažu ga u neadekvatne posude,  zato ovom prilikom želimo da skrenemo pažnju  šta spada u kućni otpad i u kakve posude treba odlagati isti.

Gradskom Odlukom o održavanju komunalne higijene propisano je da u kućno smeće spadaju svi otpaci iz stambenih, poslovnih i drugih objekata kao što su: stara odeća, obuća, hartija, ambalaža (plastična, metalna, staklena), papirne i najlonske kese, baštenski otpaci, otpaci od hrane, pokošena trava i druga nečistoća koja se može smestiti u sudove za smeće osim otpadaka industrijske, zanatske i poljoprivredne delatnosti, šljake iz kotlarnica, zemlje, građevinskog šuta i drugog sličnog otpada.

Kućno smeće odlaže se u tipske kante, plastične vreće ili kontejnere.

Želimo da skrenemo pažnju građanima da ih prilikom kupovine kanti za odlaganje kućnog otpada ne ponese niska cena, jer na tržištu istih zaista ima puno, a sve nisu dobrog kvaliteta. Veliki broj kanti je izrađen od tanke plastike, pune reciklata i takve  su lošijeg kvaliteta, krte, podložne  brzom pucanju, a nisu ni otporne na niske i visoke temperature i za kvalitet istih prilikom ručnog istovara smeća mi ne možemo da garantujemo. Zbog toga mi i sugerišemo, da građni kupuju adekvatne kante koje su možda neznatno skuplje, ali su urađene od deblje, savitljive plastike koja u sebi nema puno reciklata i takve kante su otporne na udarce koji se neminovno javljaju prilikom ručnog istovara smeća, a i na visoke i niske temperature. Takođe, u kantu je poželjno staviti i najlon džak  u koji će građani odlagati kućni otpad. Na ovaj način se kanta štiti od oštećenja, bezbednije je za pražnjenje,  a i lakše je za održavanje higijene   (ne mora često da se pere)..

Podsećamo građane, da u okviru Rasadnika  JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, radi i  prodavnica u kojoj  mogu da se kupe po povoljnim cenama i plastične kante za odlaganje kućnog otpada zapremine 120 litara i 240 litara. U pitanju su visokokvalitetne, austrijske kante koje su livene iz jednog odlivka,  pa kao takve imaju i veći  stepen otpornosti na udarce koji se javljaju prilikom ručnog istovara smeća, kao i na visoke i niske temperature. Takođe, garancija za kupljene kante je 5 godina. Građanima stavljamo na raspolaganje prodaju putem čekova na tri mesečne rate. Radno vreme podavnice je radnim danima od 06.00 do 14.00 časova, a informacije se mogu dobiti i putem telefona, broj 023/562-107 ili lično dolaskom u  ul. Radnička  bb (naselje Šumica).

Ukoliko građani prihvate ove naše sugestije mi ćemo biti u mogućnosti da im uslugu iznošenja i deponovanja kućnog smeća pružimo pravovremeno i kvalitetno, na obostrano zadovoljstvo.

 

Divlja deponija na Lazarevačkom drumu

 

Samo par dana nakon što je očišćena jedna od većih divljih deponija u gradu, nesavesni građani su počeli ponovo da bacaju otpad. Apelujemo na sugrađane da prijave počionioce ovih prekršaja jer ovakvo ponašanje je krajnje nekorektno!

 

Očišćena divlja deponija do pre neki dan 

divlja deponija lazarevacki drum1divlja deponija lazarevacki drum2

Ovo je fotografisano juče,10.06. Na očišćenu površinu je ponovo bačen otpad i pored upozorenja

divlja deponija lazarevacki drum3divlja deponija lazarevacki drum4divlja deponija lazarevacki drum5divlja deponija lazarevacki drum6

U toku je sezonska prodaja sadnog materijala

U Rasadniku našeg preduzeća u toku je prodaja sadnog materijala. Cene se kreću od 36 dinara do 150 dinara i iste zavise od vrste cveća, a izbor je veoma bogat i šarolik U prodajnoj ponudi su muškatle, petunije, begonije, vinke, talgetesi, irezine, gazanije, sinerarije i drugog cveća. Ovo je pravo vreme da naši građani oplemene svoja dvorišta, bašte, balkone, privatne i poslovne prostorije i dr. Prilikom kupovine cveća ili nekog drugog sadnog materijala građani mogu dobiti savete i informacije, gde, kako i na koji način treba saditi, kada je pravo vreme da bi se se biljka određene vrste zasadila, šta je dobro za razvoj korena, na koji način pripremiti zemlju za sadnju cveća, kako zalivati cveće tokom sušnog perioda i drugo. Sadni materijal se može kupiti u našeg Rasadniku, svakog radnog dana od 7 do 17 časova  i subotom od 7 do 15 časova, u cvećari Orhideja koja se nalazi na Centralnom groblju, svakog dana, u periodu od 8 do 15 časova, kao i u cvećari Jasmin koja se nalazi u centru grada ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br.28 (Tržni centar Pink) radnim danima i subotom od 7 do 20 časova. Sve informacije zainteresovani građani mogu dobiti i putem telefona 023/562-107, svakog radnog dana, u periodu od 7 do 15 časova.