rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.

Naše preduzeće obavlja komunalnu delatnost od opšteg interesa.  Odlukom o održavanju komunalne higijene, propisano je da održavanje komunalne higijene javnih površina i površina u opštoj upotrebi, čišćenje i pranje javnih površina, iznošenje i deponovanje kućnog komunalnog otpada, kućnog kabastog komunalnog otpada, obavlja  JKP „Čistoća i zelenilo“ koje je osnovano za obavljanje te komunalne delatnosti.

Opširnije...

Naše Preduzeće se stara o sedam grobalja u gradu Zrenjaninu. Sahranjivanje se obavlja na Centralnom, Tomaševačkom, Temišvarskom, Gradnuličkom, Katoličkom, Reformatsko-Evangelističkom i Mužljanskom groblju.

Odlukom o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju (objavljen u Službenom listu opštine Zrenjanin br 14/05),čl.3 propisano je da poslove uređivanja i održavanja groblja, sahranjivanja i druge poslove pogrebne delatnosti i pružanje pogrebnih usluga obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin. Pod uređivanjem i održavanjem groblja čl.2 pomenute Odluke, propisano je da isto podrazumeva:

Opširnije...

Radnici Rasadnika JKP “Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, aktivno rade na uređenju  cvetnih leja u gradu. Akcenat je stavljen na okopavanje, plevljenje, i orezivanje pojedinih vrsta cveća u cvetnim lejama.  Cilj je da naš grad izgleda što lepše i uređenije. Cveće se tokom proleća sadilo u gradskim lejama na platou ispred Vojvođanske banke,  Komiteta,

Opširnije...

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost