rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.

Radnici rasadnika  JKP“ Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, danas su započeli u okviru akcije „ Čistoća svom gradu“, uređenje  nove  kružne raskrsnice prema Novom Sadu. Osim  kružne  raskrsnice, oplemeniće se i ostrva koja se nalaze u blizini raskrsnice, pored same magistrale. Površine će se zasaditi sa raznim vrstama cveća, tuja, ukrasnog šiblja, drveća i tepih travom. Vrednost donacije „Čistoće“ kao poklon gradu i građanima Zrenjanina je preko 100.000,00 dinara.

Tokom akcija „Čistoća svom gradu“, a koje smo pokrenuli tokom 2013.godine uredili smo i cvećem, zelenilom i ukrasnim detaljima više površina u gradu. Postavljena je velika  cvetna  piramida  na kružnoj raskrsnici prema Mihajlovu, Đeram kao simbol Banata na raskrsnici prema Novom Sadu, Vetrenjaču na raskrsnici prema Kikindi, cvetna ostrva na izlazu grada prema Beogradu i druge površine.

Kroz ovakve naše akcije želimo da podstičemo druge da slede naš primer i da nam se pridruže, sve cilju što zelenijeg, lepšeg uređenijeg grada.

Opširnije...

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost