rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.

Prolećna akcija iznošenja kabastog otpada počinje 14.aprila ove godine i trajaće do 19. maja. Akcija se i ovog puta organizuje u saradnji sasvim gradskim mesnim zajednicama na teritoriji grada. Primarni cilj ovih akcija jeste da se građani oslobode kabastog otpada u koji spada stari nameštaj, dotrajala bela tehnika, šut, da očiste zajedničke prostorije, dvorišta, podrume, tavanei dr. Sekundarni cilj akcija  je da se spreči eventualno stvaranje divljih deponija kako u gradu, tako i na svim prilaznim putevima. Prolećnaakcija će se sprovesti tako, što će u svakoj mesnoj zajednici biti  po dva dana, locirani kontejneri zapremine 5m3 i prazniće se svakodnevno.

Takođe, građani koji imaju veće količine kabastog otpada, mogu se obratiti „Čistoći“ sa zahtevom da im se ispred kuće ili zgrade postavi kontejner za kabasti otpad zapremine 5m3, a sve u skladu sa važećim cenovnikom Preduzeća.

Ovu priliku koristimo da apelujemo na građane da kabasto smeće ne odlažu u kontejnere za kućni otpad, niti pored njih jer kamioni autosmećari koji prevoze kućni otpad po svojim konstrukcionim svojstvima nisu u mogućnosti da prime kabasto otpad, pa isti ostaje pored kontejnerai narušava izgled našeg grada. 

Opširnije...

Gradskom odlukom o održavanju komunalne higijene propisano je da se košenje trave na javnim površinama vrši po potrebi, a najkasnije kada visina trave dostigne 25cm s tim da se prvo košenje mora obaviti do 15.04., tekuće godine. Kada će sezona košenja biti započeta i koliko će trajati najviše zavisi od vremenskih uslova. Ove godine, Služba za održavanje javnih zelenih površina, sa košenjem krenula je početkom aprila meseca. Prioritet u košenju ima tkz.Plava zona u koju spadaju Centar, Novi parking i Trg JNA, potom gradski parkovi(Plankert, Čokliget, Karađorđev, Šećeranski, Železnički, Putnikovo, Spomen park na Bagljašu, Titov Gaj, Brankovan, TRG Dositeja Obradovića, Park Mladosti), ulice: magistrala,Nikole Pašića, Žarka Zrenjanina, Cara Dušana, Miletićeva, Pančevačka, Principova, Despot Stefana, Baranjsaka, Banatska, Vardarska-Madač Imrea, Zorana Kamenkovića, naselja Bagljaš, Brigadira Ristića, Duvanika, Dunavska, Mala Amerika, Ruže Šulman, D1, D2, D3, Jovana Popovića, Uroša Predića, Ive Andrića kao i dečija igrališta.

Služba za održavanje javno zelenih površina, pravnim i fizičkim licima može staviti na raspolaganje sledeće usluge:

Opširnije...

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost