rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.

Prolećna akcija iznošenja kabastog otpada počinje 14.aprila ove godine i trajaće do 19. maja. Akcija se i ovog puta organizuje u saradnji sasvim gradskim mesnim zajednicama na teritoriji grada. Primarni cilj ovih akcija jeste da se građani oslobode kabastog otpada u koji spada stari nameštaj, dotrajala bela tehnika, šut, da očiste zajedničke prostorije, dvorišta, podrume, tavanei dr. Sekundarni cilj akcija  je da se spreči eventualno stvaranje divljih deponija kako u gradu, tako i na svim prilaznim putevima. Prolećnaakcija će se sprovesti tako, što će u svakoj mesnoj zajednici biti  po dva dana, locirani kontejneri zapremine 5m3 i prazniće se svakodnevno.

Takođe, građani koji imaju veće količine kabastog otpada, mogu se obratiti „Čistoći“ sa zahtevom da im se ispred kuće ili zgrade postavi kontejner za kabasti otpad zapremine 5m3, a sve u skladu sa važećim cenovnikom Preduzeća.

Ovu priliku koristimo da apelujemo na građane da kabasto smeće ne odlažu u kontejnere za kućni otpad, niti pored njih jer kamioni autosmećari koji prevoze kućni otpad po svojim konstrukcionim svojstvima nisu u mogućnosti da prime kabasto otpad, pa isti ostaje pored kontejnerai narušava izgled našeg grada. 

Opširnije...

U našem Rasadniku u toku je velika sezonska prodaja sadnog materijala lišćara, četinara, ukrasnog šiblja, višegodišnjeg cveća, kao i kalemljenih lišćara atraktivnog izgleda. Ovog vikenda, u subotu 18. aprila, u Rasadniku vas očekuje akcijska prodaja piramidalnog, loptastog i kovrdžavog bagrema i ukrasnog gloga. Cena bagrema će se kretati od  816,00 dinara pa na više, dok je cena ukrasnog gloga 1.287,00 dinara.

Pored sadnica sa akcijskom vikend cenom, iz širokog asortimana sadnica izdvajamo: javor, brezu, vrbu, zlatni brest, hrast, dud, crvenolisnu bukvu, cvenolisnu šljivu, japansku trešnju, lešnik... 

Opširnije...

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost