bager sneg mail 1   Zimska služba JKP"Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, radi u periodu od 15. novembra do 15. marta. I ove godine JKP“Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin spremno dočekuje zimu. Programom održavanja ulica u zimskom periodu predviđeno je iznošenje snega iz ulica užeg centra grada, kao i čišćenje i uklanjanje snega i leda sa javnih površina (trotoari, parkinzi, biciklističke staze, stepeništa na mostovima i nadvožnjacima), posipanje javnih površina odgovarajućim sredstvima (so i kameni agregat) radi sprečavanja stvaranja poledice i kliznih mesta, razgrtanje i odnošenje snega iz užeg centra grada kada snežni pokrivač dostigne 50 cm ili smeta pešacima, biciklistima i ostalim učesnicima u saobraćaju.

  Prema programu rada, za održavanje grada u zimskom periodu biće angažovan veći broj radnika (50), a od mehanizacije su spremni: 2 kamiona „Zastava“, 2 kipera, 3 traktora IMT 560, 3 traktora „Antonio Karraro“koji su opremljeni daskama za guranje snega i posipačima, 2 skipa, 1 Bob-Cat, 1 top za sneg i mini čistilica . Za ovu zimu obezbeđeno je 100 tona soli i 60 tona kamenog agregata. Po gradu je lociran i određen broj spremnika za so u koje može da se odloži 1000 kg soli, a isti omogućavaju efikasniji rad zimske službe.Stepen angažovanosti zimske službe zavisiće od vremenskih uslova.

  Prioritet održavanja u zimskoj službi imaju ulice iz I prvog stepena održavanja (uži centar) i svi mostovi iz programa održavanja, javno prometne površine uz magistralu i ostale javno prometne površine iz programa II stepena održavanja.

Jasmin_cvece_za_slavu   Povodom predstojećih proslava krsne slave, cvećara "Jasmin" se pobrinula da kupci budu u potpunosti zadovoljni i iz tog razloga u ponudi imamo dekorativne slavske korpe. Korpe se mogu aranžirati rezanim cvećem po vašoj želji i sadržati vino, kafu, slatkiše... Sve ove proizvode možete kupiti u cvećari "Jasmin" ili ih doneti, a naše ljubazno osoblje će se potruditi da budete zadovoljni.


Posetite nas u ulici Svetosavska br.2 i uverite se da je kvalitet kod nas najpovoljniji !

Osnovne delatnosti Preduzeća: iznošenje i deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih površina, održavanje javno-zelenih površina,pogrebna delatnost

rasadnik

Rasadnik

U katalogu su predstavljene pojedine vrste sadnica iz širokog asortimana kojim raspolaže Rasadnik JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin. U njemu se nalaze pojedine vrste četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i drveća sa opisom njihovih karakteristika i fotografijama.

usluge

Usluge

U ovom katalogu predstavljene su usluge koje JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin nudi fizičkim i pravnim licima u okviru Službe za iznošenje i deponovanje komunalnog otpada i Službe za održavanje zelenih površina.

pogrebno

Pogrebno

U okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin, funkcioniše Pogrebna služba koja pruža korisnicima  usluge sahranjivanja, uređivanje grobnog mesta, izradu spomenika, izradu grobnica, a bavi se i prodajom opreme za sahranjivanje, prodajom suza, buketa i venaca.