OBAVEŠTENJE

U nastavku se nalazi izjava o našoj politici privatnosti i molimo Vas da je pažljivo pročitate. Politika privatnosti Vam pruža informacije o tome kako prikupljamo, koristimo i obrađujemo Vaše lične podatke, koja su Vaša prava iz ove oblasti i na koji način čuvamo podatke.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ko smo mi?

Javno komunalno preduzeće ’“Čistoća i zelenilo’’ Zrenjanin, (u svojstvu Rukovaoca), Beogradska 17, Zrenjanin, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., čija je osnovna delatnost pružanje komunalnih usluga iz domena upravljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanje javno-prometnih i zelenih površina, proizvodnja sadnog materijala, pružanje pogrebnih usluga i usluga sahranjivanja, kao i komunalne  usluge zoohigijene (neškodljivo uklanjanje i transport leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla sa javnih i drugih površina i objekata za uzgoj).

U cilju ostvarivanja svoje delatnosti prikuplja, obrađuje i čuva podatke o ličnosti svojih korisnika, zaposlenih i svih drugih zainteresovanih strana za čiju obradu postoji valjan pravni osnov.

Ova politika privatnosti se primenjuje i na sva lica koja pristupaju našem sajtu dostupnom na internet stranici https://www.jkpciz.co.rs//, šalju nam upite, kontaktiraju nas putem društvenih mreža, besplatne info linije, sa nama su u ugovornom odnosu, koriste naše usluge ili se prijavljuju za radno mesto kod nas.

Šta je podatak o ličnosti?

Svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice i identifikuje to lice, neposredno ili posredno, a posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Koje podatke prikupljamo?

U zavisnosti od toga kako koristite naš sajt ili usluge, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće:

 • osnovne identifikacione podatke ( ime i prezime),
 • Vaše kontakt podatke, kao što je Vaša email adresa, adresa prebivališta, broj telefona,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na sajtu, putem društvene mreže ili drugim putem,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama tokom procesa konkursa za radno mesto u JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin,
 • informacije koje su neophodne za uspostavljanje ugovornog odnosa,
 • informacije o plaćanju: kao što su broj tekućeg računa, zahtevi za naknadu štete, plaćanje obaveza iz ugovora
 • podatke prikupljene putem video zapisa uz pomoc video nadzora na objektima JKP”Cistoca i zelenilo” Zrenjanin.

Koja je svrha obrade podataka i pravni osnov?

Svrha

 • u cilju pružanja usluga
 • kreiranje baze korisnika
 • u cilju odgovora na Vaše upite, upućenih putem sajta
 • u cilju pružanja i unapređenja naših usluga
 • u cilju zasnivanja radnog odnosa ili druge vrste profesionalnog angažovanja
 • u cilju obezbeđivanja naših objekata

Pravni osnov

Prikupljanje je neophodno zbog zaključenja ili realizacije Ugovora sa Vama.
Pravni osnov prikupljanja podataka o ličnosti proizilazi iz:

-Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

-Zakona o radu

-Pravilnika o radu,

-Zakona o zdravstvenom osiguranju,

-Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju

-Zakona o komunalnim delatnostima,

-Zakona o upravljanju otpadom,

-Zakona o sahranjivanju i grobljima i

-Zakona o dobrobiti životinja.

Kako koristimo Vaše podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo iz zakonom dozvoljenog razloga ili uz Vašu izričitu saglasnost.

Vaši podaci o ličnosti neće biti skladišteni niti korišćeni za druge svrhe, osim one zbog koje su prvi put prikupljeni.

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo kada imamo razuman i na zakonu zasnovan razlog.
Svi naši zaposleni su obavezani na čuvanje poslovne tajne, a takođe koristimo i sve pravne, tehničke i organizacione mere u cilju prevencije bilo kakvog otkrivanja i odavanja informacija, izuzev za svrhe zbog kojih su prikupljeni. JKP ’’Čistoća i zelenilo’’ Zrenjanin je implementiralo standard ISO 27001 i primenjuje sve mere informacione bezbednosti na dokumentovan način.

Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju?

Podatke o ličnosti Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka) u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i:

 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci;
 • kontrolu pristupa podacima;
 • kontrolu prenosa podataka;
 • kontrolu unosa podataka;
 • kontrolu dostupnosti podataka;
 • ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena propisanog zakonom ili za koje imamo Vašu saglasnost.

Da li delimo i tranferujemo Vaše podatke?

JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin posvećuje mnogo pažnje zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše lične podatke sa trećim licima, osim ako:

 • imamo Vašu saglasnost za to,
 • smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost.
 • transferujemo ih obrađivaču ( firme koje u ime Rukovaoca vrše obradu podataka):

-IT kompanija koja održava informacioni sistem Rukovaoca

-Računovodstveno-knjigovodsvene usluge i druge konsultantske usluge

Koja su Vaša prava?

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima o ličnosti,
 • pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo na kopiju; u slučaju da ste nam poverili Vaše lične podatke i da se podaci obrađuju korišćenjem automatizovanih sredstava, imate pravo da tražite kopiju tih ličnih podataka,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu Vaših ličnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti odnosno pristanka.
 • Pravo prigovora (pritužbe)-imate pravo da uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka Rukovaocu i to putem elektronske pošte na adresu : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili nadležnom organu ( Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti);

Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti popunjavanjem Zahteva za ostvarivanje prava koji je dostupan u poslovnim prostorijama Rukovaoca.

Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

Obrada podataka prilikom posete internet stranice

Javno komunalno preduzeće “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin obrađuje Vaše lične podatke samo ukoliko ste ih dobrovoljno ostavili popunjavajući neki od zahteva na našoj internet stranici. Zahtevi na internet stranici Preduzeća koje građani mogu da popune i ostave svoje lične podatke odnose se na pojedine usluge za kojima imaju potrebe poput izdavanja elektronskog računa za uslugu iznošenja i deponovanja komunalnog otpada kao i za uslugu čišćenja ulaza. Ovi lični podaci uključuju ime, prezime, e-mail, broj telefona i/ili druge informacije o korisniku usluga, a koristiće se u skladu sa politikom privatnosti i svrhom u koju ste ih ostavili.
Takođe, elektronskim putem građani mogu dobiti sve potrebne informacije o radu Preduzeća, uslugama koje pružamo, kao i podneti zahtev, molbu ili reklamaciju putem našeg sajta https://www.jkpciz.co.rs/ i u meniju “Kontakti“ na sajtu popuniti datu formu i istu nam poslati.

Podaci koje prikupljamo automatski

Kada posetite naš sajt na internet stranici: https://www.jkpciz.co.rs//, možemo automatski da prikupimo pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.

Prilikom posete našem veb-sajtu, uzimajući u obzir prirodu interneta, prikupljaju se podaci koji evidentiraju korisnike, ali sami po sebi nisu dovoljni za indetifikaciju određene osobe i predstavljaju statističke pokazatelje koji se koriste za poboljšanje kvaliteta veb-sajta. Preciznije, takve informacije mogu uključiti ime pretraživača na internetu, broj poseta,  informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati i informacije kao što su IP adresa uređaja sa kog je poslat uput i koji ima pristup internetu, datum i vreme pristupa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada).

Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:

 • Obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze
 • Obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije
 • Procena bezbednosti i stabilnosti sistema

Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6), Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Naš legitiman interes proizilazi iz gore navedene svrhe obrade podataka.

Generalno ove podatke ne prenosimo trećim licima.

Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu.

Izmene naše Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ovu Politiku privatnosti ažuriramo, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkim inovacijama. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, obrađujemo ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, možete se obratiti Licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti Sanji Kulić, putem:
telefona  023/315 09 45 ili mail-a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Lice zaduženo za zaštitu podataka će na svaki upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od samog upita, ali ne kasnije od 8 radnih dana od dana urednog prijema upita.