Kada nastupi smrt, kome se obratiti?

Kada dođe do smrtnog slučaja u kući ili stanu, prijava smrti vrši se na telefonski broj (tel:023/194) dežurne lekarske službe a od pozivaoca se traže sledeći podaci:

- ime i prezime preminule osobe
- starost umrle osobe
- adresa nastanka smrti
- vreme nastanka smrti
- ime i prezime osobe koja prijavljuje smrt
- broj telefona za kontakt

Mrtvozornik obično dolazi nakon nekoliko sati.

Mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi da bi se telo preminule osobe moglo pregledati, pripremiti doktorsku dokumentaciju, ako je preminula osoba bolovala kao i sve matične podatke preminule osobe. Ako je smrt nastupila u neobičnim okolnostima, ostavite telo i prostor kako ste zatekli, radi eventualnog policijskog uviđaja.

Nakon što mrtvozornik izda „Potvrdu o smrti“ telo se može prevesti u hladnjaču. Nazovite 023.315-09-68 ili 066.866.0300 radi dogovora i preuzimanja preminule osobe i komplet daljne organizacije poslednjeg ispraćaja (rezervacije termina sahrane).

Ako smrt nastupi u bolnici ili nekoj drugoj ustanovi na području Republike Srbije, porodica se javlja na odelenje gde je osoba ležala pre momenta nastupanja smrti.
Nakon razgovora sa dežurnim lekarom ili načelnikom odeljenja, dobija se dokumentacija i Potvrda o smrti koja je zavedena u protokol zdravstvene ustanove.

Kada se smrt dogodi pod neobičnim okolnostima, izlazi hitna pomoć, koja konstatuje smrt, a policija izdaje propratnicu da se telo preveze na Sudsku Medicinu i Kriminalistiku radi obdukcije. Kada se obdukcija završi, telo se prenosi u kapelu ili hladnjaču.

Organizacija sahrane ?

Dogovor i organizaciju sahrane, kupovinu pogrebne opreme i usluga, kao i druge detalje, rodbina ili lice koje vrši prijavu smrti, mogu se obratiti zaposlenima u Pogrebnoj službi. Prostorije Pogrebne službe nalaze se u Svetosavskoj ulici br.25.

Za zakazivanje sahrane potrebno je voditi se sledećim redom:
1. Pripremiti dokumentaciju o utvrđivanju činjenice smrti
2. Dostaviti ličnu kartu pokojnika
3. Proveriti status grobnog mesta
4. Odrediti termin sahrane

Dokumentacija o utvrđivanju činjenice smrti je dozvola za sahranu i potvrda o smrti izdata od strane mrtvozornika ukoliko je preminula osoba umrla kod kuće, odnosno dozvola za sahranu izdata od patologa ukoliko je osoba preminula u bolnici.

Ličnu kartu umrle osobe potrebno je dostaviti zbog identifikacije pokojnika.

Dokumentaciju o utvrđivanju činjenice smrti zajedno sa ličnom kartom preminule osobe, zaposleni u Pogrebnoj službi dostavlja matičnom odeljenju grada Zrenjanina zbog izdavanja umrlice odnosno potvrde o prijavi smrtnog slučaja bez koje sahrana ne može da se izvrši.

Ukoliko je umrla osoba bila penzioner, neophodno je dostaviti i ček od penzije zbog refundacije pogrebnih troškova.

U prostorijama Pogrebne službe, vrši se provera statusa grobnog mesta ukoliko je obezbeđeno grobno mesto za sahranjivanje. Ukoliko rodbina ili osoba koja prijavljuje smrt i zakazuje sahranu, nema grobno mesto, vrši se kupovina grobnog mesta na groblju gde ima obezbeđenih grobnih mesta za sahranjivanje.

Zakazivanje termina sahrane vrši se po rasporedu koji utvrđuje Pogrebna služba. Sahrane se obavljaju svakog dana sem nedelje, u periodu od 13.00. do 15.00. časova. Sahrana se može obaviti i izvan predviđenog termina uz doplatu dodatnih troškova.

Tek nakon utvrđivanja tačnog termina sahrane, rodbina se može obratiti verskoj zajednici radi prisustva sveštenika na pogrebnom sprovodu.

Pravo na sahranu ?

Pravo na sahranu u zakupljenom grobnom mestu osim samih korisnika imaju i osobe za koje korisnik daje pisanu saglasnost.

Ukoliko postoje i sukorisnici na grobnom mestu gde se vrši sahrana, neophodna je i njihova pisana saglasnost.

U slučaju odsutnosti korisnika, saglasnost za sahranjivanje daju bračni drug, deca ili roditelji korisnika a ako nema ovih lica, saglasnost daju lica po redosledu srodstva sa korisnikom po krvi u pobočnoj liniji do 4.stepena srodstva ili njihovi bračni drugovi.

Kupovina novog grobnog mesta ?

Vrši se na groblju gde ima obazbeđenih grobnih mesta za sahranjivanje.

Vrste grobnih mesta kod kupovine su:
- grobnice (sa 2, 3, 4 ili 6 ležaja),
- opremljena grobna mesta (pojedinačna ili dvostruka, sa već postavljenim mermernim okvirom ili
spomen obeležjem),
- uređena grobna mesta (pojedinačna ili dvostruka sa betonskim vencem oko grobnog mesta) i
- neuređena grobna mesta (pojedinačna ili dvostruka – gola zemlja).

Kupovina pogrebne opreme ?

Uz organizaciju sahrane pružamo i mogućnost kupovine pogrebne opreme: sarkofaga, polusarkofaga, sanduka, nadgrobnih drvenih obeležja, kompleta za sanduke, veštačkih venaca i svu drugu propratnu opremu za sahranu.

Kupovina ove opreme vrši se u u prodavnici pogrebne opreme u Zrenjaninu, Svetosavska ulica br. 25.

Naručivanje cveća, venaca i aranžmana vrši se u cvećerama:

„Jasmin“ - Svetosavska br. 2 (tel:023.536.772), radno vreme od 07.00. do 20.00.časova, svakog dana sem nedelje
„Orhideja“ - Centralno groblje, Beogradska bb (tel:064/8116898), radno vreme od 08.00. do 15.00. časova svakog dana.