Zoohigijenska služba

Zoohigijenska služba obavlja sledeće poslove:
- hvata i zbrinjava napuštene životinje u prihvatilištu za životinje
- organizuje karantinski smeštaj životinja
- neškodljivo uklanja leševe životinja sa javnih i drugih površina  i objekata za uzgoj
- transport ili organizovanje transporta leševa životinja sa javnih površina do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu
Zoohigijenska služba obavlja poverene poslove samostalno i po nalogu nadležne inspekcije.
Za sve detaljne informacije o uslugama koje su pomenute, građani se mogu informisati putem kontakt telefona 064/811-68-78 ili dolaskom u Prihvatilište, ul. Tihomira Ostojića bb.
Radno vreme Zoohigijenske službe je radnim danima od 7-22 časa, a subotom i nedeljom od 8-15 časova.


DOKUMENTA:
Odluku o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene

PREUZMI

DOKUMENTA:
Odluka o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca

PREUZMI

DOKUMENTA:
Zakon o veterinarstvu

Preuzmi

DOKUMENTA:
Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice

PREUZMI

DOKUMENTA:
Pravilnik o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu

PREUZMI

DOKUMENTA:
Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih životinja na teritoriji grada Zrenjanina

PREUZMI

DOKUMENTA:
Zakon o dobrobiti životinja

Preuzmi


PITANJA I ODGOVORI:

Šta usluge zoohigijene obuhvataju?

Zoohigijenska služba obavlja sledeće poslove:
- hvata i zbrinjava napuštene životinje u prihvatilištima za životinje
- organizuje karantinski smeštaj životinja
- neškodljivo uklanja leševe životinja sa javnih i drugih površina (atara) i objekata za uzgoj
- transport ili organizovanje transporta leševa životinja sa javnih površina do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu
Zoohigijenska služba obavlja poverene poslove samostalno i po nalogu nadležne inspekcije.

Kako posluje privremeno Prihvatilište za napuštene životinje?

Rad Zoohigijenske službe reguliše se Pravilnikom o radu koji donosi JKP “Čistoća i zelenilo” uz saglasnost Gradskog veća grada Zrenjanina.Pravilnikom o radu Zoohigijenske službe uređuje se postupak i način sakupljanja, transport, smeštaj i tretman životinja u Prihvatilištu, vođenje evidencije, udomljavanje, vraćanje vlasniku i sprovođenje mera predviđenih Programom kontrole i smanjenja populacije napuštenih životinja na teritoriji grada Zrenjanina.

Šta se dešava sa psima koji se uhvate na ulici?

Redovan postupak hvatanja pasa, po pravilu, sprovodi se u ranim jutarnjim satima. Hvatanje se vrši na human način, pri čemu se vodi računa da se pas ne zlostavlja i da se ne izlaže prekomernom stresu. Nakon  hvatanja  pas se smešta u vozilo, odnosno kavez u vozilu, a u dnevnik hvatanja se upisuje mesto hvatanja i opis psa. Po prispeću u Prihvatilište, pas se upisuje u evidenciju primljenih pasa. Nakon toga sprovodi se postupak dehelminizacije, veterinarskog pregleda i lečenja. Pas koji je mikročipovan izdvaja se ostalih pasa čiji vlasnik nije poznat.

Izgubio mi se pas ili mačka, kome da se obratim za pomoć?

Građani koji su izgbili svoje kućne ljubimce mogu se javiti Info službi koja ovu informaciju prosleđuje radnicima u Prihvatilištu. Veoma često izgubljena životinja se pronađe, pa Info služba obaveštava vlasnika o pronalasku životinje koja se može preuzeti u Prihvatilištu. Tada vlasnik potpisuje Izjavu o vraćenoj žuvotinji. Ukoliko se slučaj ponavlja smatra se da vlasnik izgubljene životinje ne vodi brigu o svom kućnom ljubimcu i prijavljuje se nadležnim inspekcijama radi daljeg postupka u skladu sa zakonom. Prijava se podnosi na dežurni telefon Zoohigijenske službe, 064/811-68-78 ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

U kom roku treba da se prijavi nestanak psa?

Vlasnik je dužan da gubitak životinje prijavi bez odlaganja, najkasnije u roku od tri dana od dana gubitka životinje. Prijava se podnosi Zoohigijenskoj službi i veterinarskoj službi. Ako vlasnik ne prijavi gubitak, smatra se da je napustio životinju i dužan je nadoknaditi svaku štetu koju životinja načini od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka vraćanja vlasniku, odnosno držaocu ili trenutku smeštaja u Prihvatilište. Ukoliko se pas ne udomi, ulazi u CNR program.

Šta je CNR program?

Grad Zrenjanin i Zoohigijenska služba JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, zajedno u cilju smanjenja populacije napuštenih i izgubljenih životinja, sprovode CNR program koji podrazumeva hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja (pasa), sterilizaciju, vakcinaciju protiv besnila, tretman protiv endoparazita i ektoparazita, obeležavanje i vraćanje zdravih, neagresivnih i neujedljivih pasa na područje na kojem su uhvaćeni. Ovaj postupak predstavlja humani način zbrinjavanja životinja. Psi koji prođu ovaj program čuvaju teritoriju od novih pasa i tako se populacija stabilizuje, dok ne počne da se smanjuje usled starosti. Psi se ne vraćaju na lokacije dečjih vrtića, školskih dvorišta i bolnica. Oni su mikročipovani i redovno se prati nihovo ponašanje, kao i zdravstveno stanje i kretanje.

Šta su opasni psi?

Opasan pas je bilo koja jedinka te vrste, izuzev službenog psa, koja je:
- bez očiglednog povoda napala čoveka i nanela mu telesne povrede ili smrt;
- bez očiglednog povoda napala drugog psa i nanela mu teške telesne povrede ili smrt;
- uzgajana, odnosno dresirana za borbe pasa ili nađena u organizovanoj borbi sa drugim psom;
- namenjena za čuvanje imovine ili kao telesni čuvar.

Gde se nalazi Prihvatilište za napuštene životinje?

Prihvatilište se nalazi u ulici dr Tihomira Ostojića bb. Građani koji žele da udome kućnog ljubimca mogu se javiti na broj telefona 064/811-68-78. Udomljavanje se vrši svaki dan  sem nedelje u periodu od 10 do 13 časova i besplatno je.