ODRŽAVANJE ČISTOĆE I UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM OBUHVATA :
- sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, tretman, bezbedno odlaganje uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponije,
- sakupljanje komunalnog otpada iz domaćinstava i komercijalnog otpada odnosno otpada koji se sakuplja sa teritorije određene teritorijalne celine u skladu sa propisima i planovima grada Zrenjanina, odnosno potpisanim  međuopštinskim sporazumom i
- selekcijau sekundarnih sirovina i odvoženje, skladištenje i njihov tretman,
- prikupljanje i iskoršćavanje biomase,
- upravljanje ambalažnim otpadom, njegovo iskorišćavanje, reciklaža i odlaganje.


DOKUMENTA:
Zakon o komunalnim delatnostima 

Preuzmi

Zakon o zaštiti životne sredine 

Preuzmi

Zakon o upravljanju otpadom 

Preuzmi

Odluka o održavanju komunalne higijene 

Preuzmi


PITANJA I ODGOVORI:

Gradska deponija :
Da li građani plaćaju odlaganje komunalnog otpada koji sami donesu na gradsku deponiju ?
Građani ne plaćaju uslugu odlaganja komunalnog otpada , ako ga sami dovezu na deponiju.

Koliko košta odlaganje, na gradskoj deponiji, komunalnog otpada , šuta i zemlje za pravna lica ?
Cenovnik za odlaganje otpada na gradskoj deponiji bez PDV – a :
Odlaganje komunalnog otpada 732,00 din po m3
Odlaganje šuta , građevinski otpad 250,00 din po m3
Odlaganje zemlje se ne naplaćije

Kada i do koliko časova radi gradska deponija ?
Gradska deponija ima radno vreme svakim danom od 07 do 17 časova

Iznošenje komunalnog otpada :
Šta spada u komunalni otpada koji građani mogu odlagati u posude za smeće ?
U kućni otpad spadaju svi otpaci iz stambenih, poslovnih i drugih objekata kao što su: stara odeća, obuća, hartija, ambalaža (plastična, metalna, staklena), papirne i najlonske kese, baštenski otpaci, otpaci od hrane, pokošena trava i druga nečistoća koja se može smestiti u sudove za smeće osim otpadaka industrijske, zanatske i poljoprivredne delatnosti, šljake iz kotlarnica, zemlje, građevinskog šuta i drugog sličnog otpada.

Kojim danima se iznosi komunalni otpad iz kolektivnog stanovanja ?
U kolektivnom stanovanju kontejneri se prazne 6 puta u radnoj nedelji.

Kada se sprovodi akcija prikupljanja kabastog otpada velikim kontejnerima od 5 m3 ?
Akcije prikupljanja kabastog otpada velikim kontejnerima od 5 m3 se sprovodi dva puta godišnje , proleće i jesen , a tačni datumi se uvek blagovremeno nalaze u medijima i na sajtu JKP Čistoće i zelenilo Zrenjnain.

Ko je nadležan za raspored kontejnera po kolektivnom stanovanju ?
Za raspored kontejnera po kolektivnom stanovanju nadležno je Javno preduzeće za urbanizam koje se nalazi u Rade Končara bb Zrenjanin .

Kako se prijavljuju novi korisnici i kako se odjavljuju stari ?
Prijava novih korisnika i odjavljivanje strih se vrši u službi Elektronske obrade podataka u Beogradskoj ulici br. 17 Zrenjanin.

Zašto nenosimo otpad koji je odlož n u buradima od 200 l ?
Otpad koji je odložen u buradima od 200l je neprikladne težine i nezgodan za utovar ( česte povrede radnika ) te iz tih razloga ih nemožemo prihvatiti kao kante za komunalni otpad .

Koliko puta godišnje se peru posude za smeće u kolektivnom stanovanju ?
Posude za smeće u kolektivnom stanovanju se peru dva puta godišnje ( proleće , jesen )

Kada se menjaju kontejneri u kolektivnom stanovanju i na koliko godina ?
Prosečan rok trajanja kontejnera koji se nalaze u kolektivnom stanovanju je 5 godina te u tom periodu bi trebali biti promenjeni za nove .

Kome da prijave bahato ponašanje sakupljača sekundarnih sirovina koji bacaju otpad iz kontejnera tražeći sirovine ?
Za ovakve prijave nadležna je komunalna policija.

Gde mogu da prodaju sekundarne sirovine koje su sami prikupili ?
Građani koji prikupe sekundarne sirovine mogu ih prodati svim ovlašćenim otpadima koji imaju važeće dozvole za rad.