Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Bilans stanja 2020. 

PREUZMI

Bilans uspeha 2020. 

PREUZMI

Izveštaj da dobit ostaje neraspoređena 2020. 

PREUZMI

Izveštaj o ostalom rezultatu 2020. 

PREUZMI

Izveštaj o promenama na kapitalu 2020. 

PREUZMI

Izveštaj o tokovima gotovine 2020. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja 2020. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju mošljenja revizora 2020. 

PREUZMI

Posebni podaci 2020. 

PREUZMI

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. 

PREUZMI


Bilans stanja 2019. 

PREUZMI

Bilans uspeha 2019. 

PREUZMI

Izveštaj da dobit ostaje neraspoređena 2019. 

PREUZMI

Izveštaj o ostalom rezultatu 2019. 

PREUZMI

Izveštaj o promenama na kapitalu 2019. 

PREUZMI

Izveštaj o tokovima gotovine 2019. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja 2019. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju mošljenja revizora 2019. 

PREUZMI

Posebni podaci 2019. 

PREUZMI

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. 

PREUZMI

Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa MSFI za MSP za period januar-decembar 2019. 

PREUZMI