Statistićki izveštaj 2023. 

PREUZMI

Izvestaj revizora Čistoca i Zelenilo 2023. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja 2023. 

PREUZMI

Napomene 2023. 

PREUZMI

Bilans stanja 2023. 

PREUZMI

Bilans uspeha 2023. 

PREUZMI


Statistićki izveštaj 2022. 

PREUZMI

Izveštaj revizora Čistoca i Zelenilo 2022. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja 2022. 

PREUZMI

Napomene 2022. 

PREUZMI

Bilans stanja 2022. 

PREUZMI

Bilans uspeha 2022. 

PREUZMI


Statistićki izveštaj 2021. 

PREUZMI

Izveštaj revizora Čistoca i Zelenilo 2021. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja 2021. 

PREUZMI

Napomene 2021. 

PREUZMI

Bilans uspeha 2021. 

PREUZMI

Bilans stanja 2021. 

PREUZMI

Bilans stanja 2020. 

PREUZMI

Bilans uspeha 2020. 

PREUZMI

Izveštaj da dobit ostaje neraspoređena 2020. 

PREUZMI

Izveštaj o ostalom rezultatu 2020. 

PREUZMI

Izveštaj o promenama na kapitalu 2020. 

PREUZMI

Izveštaj o tokovima gotovine 2020. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja 2020. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju mošljenja revizora 2020. 

PREUZMI

Posebni podaci 2020. 

PREUZMI

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. 

PREUZMI


Bilans stanja 2019. 

PREUZMI

Bilans uspeha 2019. 

PREUZMI

Izveštaj da dobit ostaje neraspoređena 2019. 

PREUZMI

Izveštaj o ostalom rezultatu 2019. 

PREUZMI

Izveštaj o promenama na kapitalu 2019. 

PREUZMI

Izveštaj o tokovima gotovine 2019. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja 2019. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju mošljenja revizora 2019. 

PREUZMI

Posebni podaci 2019. 

PREUZMI

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. 

PREUZMI

Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa MSFI za MSP za period januar-decembar 2019. 

PREUZMI


Bilans stanja 2018. 

PREUZMI

Bilans uspeha 2018. 

PREUZMI

Izveštaj da dobit ostaje neraspoređena 2018. 

PREUZMI

Izveštaj o ostalom rezultatu 2018. 

PREUZMI

Izveštaj o promenama na kapitalu 2018. 

PREUZMI

Izveštaj o tokovima gotovine 2018. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja 2018. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju mošljenja revizora 2018. 

PREUZMI

Posebni podaci 2018. 

PREUZMI

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. 

PREUZMI

Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa MSFI za MSP za period januar-decembar 2018. 

PREUZMI


Bilans stanja 2017. 

PREUZMI

Bilans uspeha 2017. 

PREUZMI

Izveštaj da dobit ostaje neraspoređena 2017. 

PREUZMI

Izveštaj o ostalom rezultatu 2017. 

PREUZMI

Izveštaj o promenama na kapitalu 2017. 

PREUZMI

Izveštaj o tokovima gotovine 2017. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja 2017. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju mošljenja revizora 2017. 

PREUZMI

Posebni podaci 2017. 

PREUZMI

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. 

PREUZMI

Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa MSFI za MSP za period januar-decembar 2017. 

PREUZMI


Bilans stanja 2016. 

PREUZMI

Bilans uspeha 2016. 

PREUZMI

Izveštaj da dobit ostaje neraspoređena 2016. 

PREUZMI

Izveštaj o ostalom rezultatu 2016. 

PREUZMI

Izveštaj o promenama na kapitalu 2016. 

PREUZMI

Izveštaj o tokovima gotovine 2016. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja 2016. 

PREUZMI

Odluka o usvajanju mošljenja revizora 2016. 

PREUZMI

Posebni podaci 2016. 

PREUZMI

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2016. 

PREUZMI

Napomene uz finansijske izveštaje u skladu sa MSFI za MSP za period januar-decembar 2016. 

PREUZMI