Sistem kvaliteta ISO 9001 u JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin uspešno se primenjuje i razvija.

JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin nastoji da usluge koje pruža svojim korisnicima budu ujednačenog i konstantnog kvaliteta. Zbog toga smo odlučili da svoje poslovanje sertifikujemo prema zahtevima Međuranodne organizacije za standardizaciju – ISO (International Organization for Standardization).
Krajem 2006. godine, JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin počelo je da funkcioniše u skladu sa svetskim i evropskim standardima. Uveden je sistem kvaliteta ISO 9001 koji je finansirala evropska Agencija za rekonstrukciju i razvoj. Sertifikaciju odnosno pregled uvedenog sistema je sprovela nemačka sertifikaciona kuća TUV. Dobijanje pomenutog sertifikata koji je zvanično dostavljen marta meseca 2007. godine, svrstalo nas je u red retkih komunalnih preduzeća u Srbiji koje posluje po standardu sistema ISO 9001:2000. JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin je sprovelo dalje unapređenje i prilagođavanje sistema upravljanja kvalitetom novoj verziji standarda ISO 9001:2008. Nakon kontrolne provere utvrđeno je da se implementirani sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 u JKP „Čistoća i zelenilo“ primenjuje, kao i da ima mogućnost za dalje napredovanje i usavršavanje, što je zapravo i smisao postojanja sistema. Od 2019. godine uveden je i implementiran novi sistem ISO 9001:2015 od strane sertifikacionog tela austrijske kuće QUALITY AUSTRIJA.

Uzimajući u obzir značaj i važnost zaštite životne sredine JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin je u avgustu 2019. godine implementiralo sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2015 od strane sertifikacionog tela austrijske kuće QUALITY AUSTRIJA.

Kako bismo bezbedno upravljali informacijama u organizaciji uvodi se i standard ISO 27001 (formalno poznat kao ISO/IEC 27001:2005) koji je međunarodni standard za sistem upravljanja informacijama (ISMS). ISMS predstavlja okvir politika i procedura koje obuhvataju sve zakonske, fizičke, i tehničke kontrole uključene u procese upravljanja rizikom informacija organizacije.

sertifikati

sertifikati27001