Gde se podnose reklamacije za račune koje istavlja JKP '' Čistoća i zelenilo ''?
Rеklаmаciјe se podnose u prostorijama JKP „ Čistoća i zelenilo “ u Zrenjaninu.

Kako možemo da izvršimo reklamaciju?
Reklamaciju možete da prijavite lično u JKP „ Čistoća i zelenilo “ Rok za reklamacije na iznos računa za tekući mesec je 8 dana od dana prijema.

Koji je rok za uplatu?
Rok za uplatu je naveden na samoj uplatnici - to je datum dospeća. U slučaju pokretanja postupka prinudne naplate putem javnih izvršitelja naplaćuju se i dodatni troškovi.

Da li se račun može platiti delimično?
Račun se može platiti delimično, ali ukoliko stranka ne uloži osnovanu reklamaciju JKP '' Čistoća i zelenilo'' neplaćene usluge sa računa će se voditi kao dugovanje u JKP '' Čistoća i zelenilo '' .

Kako da prijavimo promenu podataka?
Podnošenjem dokaza o vlasništvu (kupoprodajni ugovor, ostavinsko rešenje, ugovor o poklonu) neposredno JKP " Čistoća i zelenilo " ovi podaci su odmah promenjeni za sve usluge u sistemu. Ovo možete učiniti lično u prostorijama JKP „ Čistoća i zelenilo “ u Zrenjaninu. Svaka promena podataka vezana za prostor mora da bude prijavljena u roku od 15 dana od njenog nastanka.

Zbog čega nam je na računu iskazan dug, kada smo platili sve obaveze?
Svakog 20. dana u mesecu JKP „ Čistoća i zelenilo “ radi presek stanja, nakon čega se formira račun. Ukoliko do dana preseka niste izvršili uplatu prethodnog računa, vama se na računu pojavljuje dug za neplaćene obaveze. Ukoliko platite račun posle preseka, nema razloga da brinete jer se te uplate regularno proknjižavaju, a na narednom računu se ne iskazuje nikakav dug.

Koja površina se uzima za obračun smeća, čišćenja ulaza?
Zbir neto površina (unutrašnji gabariti) stambenog objekta i pomoćnog objekta (ostave, garaže, terase…)

Ko je oslobođen plaćanja usluge za odnošenja smeća i kako da se oslobodim plaćanja usluge za odnošenja smeća u Zrenjaninu?
Usluge odnošenja smeća mogu biti oslobođeni korisnici čije su kuće ili stanovi prazni, tj u kojima niko ne živi. Ukoliko građani žive u Zrenjaninu ili Mužlji, potrebno je da dođu u prostorije JKP „Čistoća i zelenilo“ i potpišu molbu za oslobađanje od navedenih usluga, a nakon toga naša terenska služba vrši provere.

Kako da se oslobodim plaćanja usluge za odnošenja smeća u naseljenom mestu?
Ukoliko građani žive na teritoriji naseljenog mesta potrebno je da dostave potvrdu iz Mesne zajednice (ne overenu izjavu dva svedoka) na kojoj će biti navedeno da je kuća prazna i da se izdaje u svrhu oslobađanja za uslugu za odnošenje smeća. Potpisuje je sekretar Mesne zajednice. Potvrda se dostavlja u prostorije JKP „Čistoća i zelenilo“.