Izmena i dopuna programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2024. godinu 

PREUZMI

Program poslovanja JKP Čistoća i zelenilo za 2024.godinu  

PREUZMI


Izmena i dopuna programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2023. godinu 

PREUZMI

Program poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2023 godinu 

PREUZMI


Izvestaj o realizaciji programa poslovanja za 2022 godinu.  

PREUZMI

Druga izmena i dopuna programa poslovanja JKP Cistoća i zelenilo za 2022 godinu 

PREUZMI

Izmena i dopuna programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2022. godinu 

PREUZMI

Program poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2022. godinu 

PREUZMI


Izvestaj o realizaciji programa poslovanja za 2021 godinu.  

PREUZMI

Druga izmena i dopuna programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2021. godinu 

PREUZMI

Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2021. godinu 

PREUZMI

Program poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2021. godinu 

PREUZMI


Izveštaj o poslovanju JKP "Čistoća i zelenilo" za 2020. godinu

PREUZMI

Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta grada zrenjanina za JKP ,,Čistoća i Zelenilo'' zrenjanin za 2020.godinu 

PREUZMI

Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2020. godinu 

PREUZMI

Program poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2020. godinu 

PREUZMI


Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta grada zrenjanina za JKP ,,Čistoća i Zelenilo'' zrenjanin za 2019.godinu 

PREUZMI

Izveštaj o poslovanju JKP "Čistoća i zelenilo" za 2019. godinu 

PREUZMI

Druga izmena i dopuna programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2019. godinu 

PREUZMI

Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2019. godinu 

PREUZMI

Program poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2019. godinu 

PREUZMI


Izveštaj o poslovanju JKP "Čistoća i zelenilo" za 2018. godinu 

PREUZMI

Program poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2018. godinu 

PREUZMI

Izmene i dopune programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2018. godinu 

PREUZMI

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu 

PREUZMI

Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2018. godinu 

PREUZMI


Poseban program korišćenja subvencija iz budžeta grada zrenjanina za JKP ,,Čistoća i Zelenilo'' zrenjanin za 2017.godinu 

PREUZMI

Program poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2017. godinu 

PREUZMI

Rebalans IV Programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" 2017. godine 

PREUZMI

Rebalans III Programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" 2017. godine 

PREUZMI

Rebalans II Programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" 2017. godine 

PREUZMI

Rebalans I Programa poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" 2017. godine 

PREUZMI

Odluka o usvajanju izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2017. godinu 

PREUZMI

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2017. godinu 

PREUZMI

Izveštaj o poslovanju JKP "Čistoća i zelenilo" za 2017. godinu 

PREUZMI


Program poslovanja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2016. godinu 

PREUZMI

Rebalans I Programa poslovanja za 2016. godinu 

PREUZMI

Rebalans II Programa poslovanja za 2016. godinu 

PREUZMI

Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja JKP "Čistoća i zelenilo" za 2016. godinu 

PREUZMI

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu 

PREUZMI