Nadzorni odbor:

Srđan Kuručev, master menadžer, predsednik.
Rođen je 05.02.1971. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu, a Visoku školu modernog biznisa u Beogradu.
Radio je u:
-STR “Bata Plus” u Zrenjaninu (1995-2002.god.),
-“Zlatni Klas” DOO Zrenjanin na poziciji direktora (1997-2003.god.),
-DOO Direktna Trgovina Beograd, PJ Zrenjanin na poslovima menadžera subcentra (2002-2005.god.),
-“Direct Group” DOO/Direktna Trgovina DOO/ British American Tobacco na poziciji menadžera i supervizora transporta (2005-2013.god.),
- u “Don Don” DOO Beograd angažovan je na poslovima u Komercijalnom sektoru od 2014.godine.

Zita Davidhazi Mijatov, diplomirani pravnik, član.
Rođena je 1981. godine u Bačkoj Topoli. Pravni fakultet  završila je u Novom Sadu. Radila je na poslovima izrade normativno-pravnih akata u Gradskoj upravi grada Zrenjanina, a od 2017. godine je angažovana na poslovima šefa  Odseka normativno-pravnih akata i pravne pomoći.

Ivan Vojinov, diplomirani ekonomista, član nadzornog odbora preduzeća iz redova zaposlenih.
Rođen je 1970. godine u Zrenjaninu. Nakon završetka srednje škole upisuje Ekonomski fakultet u Novom Sadu. U JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin radio je na poslovima komunalnog radnika, samostalnog komercijaliste, a od 1999. godine radi na poslovima šefa službe za iznošenje komunalnog otpada.