Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Anketa JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin o zadovoljstvu korisnika komunalnih i pogrebnih usluga 2020

izveštaj o sprovedenom postupku izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga pogrebna delatnost i sahranjivanje 

PREUZMI

izveštaj o sprovedenom postupku izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pružanja komunalnih usluga 

PREUZMI


Kodeks ponašanja zaposlenih u JKP "Čistoća i zelenilo" Zrenjanin 

PREUZMI

Odluka o imenovanju savetodavnog tela

PREUZMI

Odluka o formiranju Komisije za rešavanje reklamacija

PREUZMI

Organizaciona šema

PREUZMI

Informator o radu

PREUZMI

Obaveštenje o besplatnom broju telefona

PREUZMI

Obaveštenje o prijemu reklamacije

PREUZMI

Odluka o pravilniku rešavanja reklamacija potrošača

PREUZMI

Pravilnik o uslovima i načinu rešavanja rekalamacija potrošača

PREUZMI