ODRŽAVANJE JAVNO-PROMETNIH I ZELENIH POVRŠINA OBUHVATA :
- sanaciju, rekultivaciju i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom, specijalizovano čišćenje i saniranje životne sredine,
- usluge uređenja i održavanja okoline,
- održavanje i uređenje javno prometnih i zelenih površina,
- odžavanje javnih površina u zimskom periodu,
- podizanje i održavanje drvorednih sadnica, zaštita od buke, vetra, erozije,
- održavanje higijene zgrada stambenog stanovanja.


DOKUMENTA:
Zakon o komunalnim delatnostima 

Preuzmi

Zakon o zaštiti životne sredine 

Preuzmi

Zakon o upravljanju otpadom 

Preuzmi

Odluka o održavanju komunalne higijene 

Preuzmi


PITANJA I ODGOVORI:

Ko je zadužen za seču i orezivanje drveća u parkovima, naseljima kolektivnog stanovanja i drvoredima?

JKP,,Čistoća i zelenilo " orezuje drveće po nalogu nadzora u parkovima, naseljima kolektivnog stanovanja, drvoredima koje je grad oformio i ta usluga se finansira kroz program održavanja javnih površina. Programi obuhvataju uređene javnih površina koje je grad formirao, kao i : Plavu zonu (centar grada), glavne ulice u gradu, naselja kolektivnog stanovanja, parkove i drvorede.

Ko orezuje drveće ispred privatnih i državnih objekata u gradskim i seoskim  ulicama?

JKP,,Čistoća i zelenilo " vrši orezivanja ispred privatnih i državnih objekata u ulicama u kojima grad nije oformio drvored, i tu uslugu naplaćuje po važećem cenovniku.

Kada se kosi određena površina?

Površine za košenje trave kao i njihova dinamika određena je programom.  Dinamika košenja je promenjiva u zavisnosi od vremenskih uslova.

Kome se prijavljuju divlje deponije?

Prijavljivanje divljih deponija građani mogu da dostave komunalnoj inspekciji koja ,ukoliko se smatra zahtev opravdanim, nalaže JKP,,Čistoći i zelenilu "izvršenje radova. Nalogodavac i nadzor nad izvršenim radovima je komunalna inspekcija. JKP,,Čistoća i zelenilo " radi isključivo po nalozima nadzora.

Ko vrši čišćenje autobuskih stajlišta?

Čišćenje autobuskih stajlišta radi se samo u ulicama koje su u programu održavanja. Programi obuhvataju ulice u centru grada (Plava zona) , i glavne ulice u gradu.

Kako i gde se čisti sneg?

Programom zimske službe predviđeno je čišćenje snega na način koji omogućava prohodnost javnih površina. Čišćenje snega se NE RADI ,,do crnog",odnosno nakon završetka čišćenja dozvoljeno je ostajanje utabanog snega na površinama koje su u programu održavanja. Kod zimskog održavanja predviđeno je iznošenje snega iz ulica užeg centra grada, čišćenje - razgrtanje snega i posipanje soli na zamrznutim površinama parkirališta, trotoara i autobuskih stajališta, biciklističkih staza i stepeništima na magistralnim saobraćajnicama, mostovima i nadvožnjacima.